Wednesday, 19/05/2021 - 09:29|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội
  • THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG HKI TRƯỜNG THCS MỸ HỘI NĂM HỌC 2013 - 2014 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 2013 Thứ Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 9A1 9A2 9A3Thứ 2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO ...
  • THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG HKI TRƯỜNG THCS MỸ HỘI NĂM HỌC 2013 - 2014 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 12 THÁNG 8 NĂM 2013 Thứ Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 9A1 9A2 9A3 Thứ 2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO ...
  • KHU VEÄ SINH CAÊN TIN Vườn thuốc nam 9A3 "Bồidưỡng" "9A38A3" Thiết bị Thư viện "6A18A4" "6A27A1" "6A37A2" "6A47A3" HIỆU TRƯỞNG "6A37A2" "9A18A1" " 9A1 8A1" "9A3 - 8A3" "6A2 7A1 ...
  • UBND TỈNH ĐỒNG THÁPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc(Mẫu 01) ĐƠN XIN PHÉPTỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY THÊM, HỌC THÊMKính gửi:Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp(Mỗi người chỉ tổ chức một ...
  • UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập- Tự do - Hạnh phúc Số: 170/SGDĐT- TTr ...
  • ỦY BAN NHÂN DÂNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTỈNH ĐỒNG THÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúcQUY ĐỊNHVề dạy thêm, học thêm áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.(Ban hành kèm theo Quyết định số: 33 /2012/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 9 năm 2012 ...
  • CHÍNH PHỦ --------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------Số: 66/2013/NĐ-CPHà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2013 NGHỊ ĐỊNHQUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANGCăn ...
  • THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG HKI TRƯỜNG THCS MỸ HỘI NĂM HỌC 2013 - 2014 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 07 THÁNG 10 NĂM 2013 Thứ Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 9A1 9A2 9A3Thứ 2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO ...
  • PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CAO LÃNH TRƯỜNG THCS MỸ HỘI KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN: VẬT LÝ KHỐI: 12CB NĂM HỌC: 2013-2014 Họ và tên giáo ...
Tài nguyên