Wednesday, 19/05/2021 - 09:20|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội
  • UBND TỈNH ĐỒNG THÁP THỐNG KÊ ĐIỂM THI THI TUYỂN SINH LỚP 10 - MÔN NGỮ VĂN THỐNG KÊ ĐIỂM THI THI TUYỂN SINH LỚP 10 - MÔN NGỮ VĂN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2015 - 2016 NĂM ...
  • KỲ THI CHỌN HSG LỚP 9 CẤP TỈNH BẢNG GHI ĐIỂM DỰ THI Khoá thi ngày 05/4/2015 _______________ Hội đồng chấm thi: THPT Đỗ Công Tường #NAME? SỐ PH SỐ BÁO HỌ VÀ ...
  • DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI CẤP TOÀN QUỐC KỲ THI OLYMPIC TIẾNG ANH "QUA INTERNET CẤP TỈNH NĂM HỌC 2014-2015, LỚP 9" (Kèm theo Quyết định số: 250/QĐ-SGDĐT ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Sở GDĐT Đồng Tháp) STT ID Họ và ...
  • UBND HUYỆN CAO LÃNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỔNG HỢP SỐ LIỆU HỘI THI OLYMPIC TIẾNG ANH QUA INTERNET CẤP THCS VÒNG HUYỆN NĂM HỌC 2014 - 2015 Lớp Số lượng HS "Địa điểm ...
  • STT ID Họ và tên Khối Lớp Trường Quận/Huyện Tỉnh/Thành phố Điểm Thời gian Lần thi Ngày thi1 19342089 Nguyễn Vũ Anh Dũng 7 7a1 Trường THCS Mỹ Long Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 290 44`2 1 3/12/2015 14:112 31875739 Trần Hồng Ngân 7 7a1 Trường Thcs Thị Trấn ...
  • STT ID Họ và tên Khối Lớp Trường Quận/Huyện Tỉnh/Thành phố Điểm Thời gian Lần thi Ngày thi1 31927942 Đào Minh Thư 9 9a10 Trường Thcs Thị Trấn Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 275 34`20 1 3/12/2015 11:312 31962088 Nguyễn Thị Mỹ Linh 9 9A10 Trường Thcs ...
  • STT ID Họ và tên Khối Lớp Trường Quận/Huyện Tỉnh/Thành phố Điểm Thời gian Lần thi Ngày thi1 31921248 Nguyễn Ngọc Xuân 8 8a1 Trường Thcs Mỹ Long Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 260 51`3 1 3/12/2015 10:192 32363644 Nguyễn Ngọc Cẩm Linh 8 8a1 Trường Thcs Mỹ ...
  • STT ID Họ và tên Khối Lớp Trường Quận/Huyện Tỉnh Điểm Thời gian Lần thi Ngày thi1 28545082 Đinh Thái Duy 6 6a10 Trường Thcs Thị Trấn Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 270 41`37 1 12/3/2015 8:532 32770776 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 6 6a1 Trường Th - Thcs Ba ...
  • PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CAO LÃNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS MỸ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KẾT QUẢ THI VIOLYMPIC TOÁN CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014-2015 STT ID Họ và ...
  • UBND HUYỆN CAO LÃNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do Hạnh phúc KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG HUYỆN NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN NGỮ VĂN TT Họ lót Tên Năm sinh Lớp Đơn ...
Tài nguyên