Wednesday, 19/05/2021 - 10:44|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội
 • UBND HUYỆN CAO LÃNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc " Cao Lãnh, ngày 22 tháng 7 năm 2013" "KẾT QUẢ THI GIÁO VIÊN ...
 • KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2013 - 2014 KẾT QUẢ GHI ĐIỂM THI TUYỂN SINH LỚP 10 (TẠM THỜI) #NAME? Khoá ngày 26/6/2013 _____________ HĐ chấm thi: THPT Thiên Hộ ...
 • KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2013 - 2014 KẾT QUẢ GHI ĐIỂM THI TUYỂN SINH LỚP 10 (TẠM THỜI) #NAME? Khoá ngày 26/6/2013 _____________ HĐ chấm thi: THPT Thiên Hộ ...
 • KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2013 - 2014 KẾT QUẢ ĐIỂM THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN (TẠM THỜI) Khoá ngày 26/6/2013 _____________ #NAME? HĐ chấm thi: THPT Thiên Hộ ...
 • DANH SÁCH CÁC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VÀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌCCÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC PHÒNG GDĐT ĐƯỢC CÔNG NHẬN NĂM HỌC 2012 – 2013(kèm theo Quyết định số: 55 /QĐ-SGDĐT.VP ngày 02 tháng 7 năm 2013 của Giám đốc Sở GDĐT Đồng ...
 • UBND TỈNH ĐỒNG THÁPCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc______________________________________________________Số: 55/QĐ-SGDĐT.VPĐồng Tháp, ngày 02 tháng 7 năm ...
 • UBND TỈNH ĐỒNG THÁPCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc_________________________________________________________Số: 135 /SGDĐT-VPĐồng Tháp, ngày 03 tháng 7 năm ...
 • UBND HUYỆN CAO LÃNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh ...
 • sobaodanh hoten hoidongthi truong12 ngaysinh gioitinh dantoc hocluc hanhkiem dienut diemmon1 diemmon2 diemmon3 diemmon4 diemmon5 diemmon6 diemcong tongdiem pltn030005 Đặng Vũ Quỳnh Anh THPT Phan Văn Bảy THPT Lai Vung ...
 • UBND HUYỆN CAO LÃNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CAO LÃNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2012-2013 Bậc ...
 • DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ BCH CĐGD HUYỆN CAO LÃNH "CÔNG NHẬN DANH HIỆU ""GIỎI VIỆC TRƯỜNG - ĐẢM VIỆC NHÀ""" NĂM HỌC 2012-2013 TT Bà Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác 1 Bà Trần Thi Thơ CTCĐ "Trường MN Bông ...
 • UBND HUYỆN CAO LÃNHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMPHÒNG NỘI VỤĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 117 /PNV-TĐKTCao Lãnh, ngày 13 tháng 5 năm 2013 V/v gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng tổng kết năm học 2012 - 2013Kính gửi: Phòng Giáo dục ...
Tài nguyên