Wednesday, 19/05/2021 - 10:17|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội
  • KHỐI 9:Câu I (1 điểm) : Kiến thức về cách mắc hai điện trở trong mạch(mức độ nhận biết)Câu II (1 điểm) : Kiến thức về Sự phụ thuộc của I vào U ; R – Định luật Ôm (mức độ nhận biết) Câu III (1 điểm) : Kiến thức liên quan Sự phụ thuộc của điện trở ...
  • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌCMÔN VẬT LÍ, CẤP THCS(Kèm theo Công văn số...../BGDĐT-GDTrH ngày tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)1. Mục tiêu của việc điều chỉnh nội dung dạy học Điều chỉnh nội dung ...
  • LỚP 6A- CƠ HỌCI. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG.CHỦ ĐỀMỨC ĐỘ CẦN ĐẠTGHI CHÚ 1. Đo độ dài. Đo thể tíchKiến thức- Nêu được một số dụng cụ đo độ dài, đo thể tích với GHĐ và ĐCNN của chúng.Kĩ năng- Xác định được GHĐ và ĐCNN của dụng cụ đo độ dài, đo thể ...
Tài nguyên