Wednesday, 19/05/2021 - 10:15|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội
  • UBND TỈNH ĐỒNG THÁPSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc.Đồng Tháp, ngày 04 tháng 01 năm 2013CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI CẤP THCSNĂM HỌC 2012-2013------(Hình thức làm bài: Lập trình trực ...
  • UBND TỈNH ĐỒNG THÁP SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc.Đồng Tháp, ngày 04 tháng 01 năm 2013CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN TIN HỌCKỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9, năm học 2012 – ...
  • Đào tạo Microsoft® Office Excel® 2007Tạo sổ làm việc đầu tiên của bạnNội dung khoá họcTổng quan: Bắt đầu từ đâu?Bài 1: Làm quen với sổ làm việcBài 2: Nhập dữ liệuBài 3: Sửa dữ liệu và xem lại trang tínhMỗi bài học ...
  • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌCMÔN TIN HỌC, CẤP THPT(Kèm theo Công văn số...../BGDĐT-GDTrH ngày tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)1. Mục tiêu của việc điều chỉnh nội dung dạy học Điều chỉnh nội ...
  • Buỏi1. Ngày 27/10/2007. Phần I. Mở đầutiết 1-2-3: làm quen với nghề tin học văn phòng ứng dụng của tin học trong đời sống sản xuấtPhần II: Hệ điều hành windows:Những kiến thức cơ sở==========i. mục đích yêu cầu:- Biết được vị trí, vai trò và triển ...
  • Tiết: Ngày soạn: Ngày giảng: Kí KT: Bài 17. các khái niệm cơ bản(Tiết 1: Lý thuyết)Mục tiêu:Về kiến thức: - Biết được các tính năng chung của chương chình bảng tính . - Biết ý nghĩa và phân biệt các đối tượng chính của màn hình . - Biết ...
Tài nguyên