Wednesday, 19/05/2021 - 09:15|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội
  • PHẦN HÌNH HỌCChương I: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC-ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.Ngày soạn: 24 - 08 - 2006. Ngày dạy: 28 - 08 - 2006Tiết: 1 §1. HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH.I/ Mục tiêu:Học sinh giải thích được thế nào là hai góc đối đỉnh.Nêu được tính chất: ...
Tài nguyên