Wednesday, 19/05/2021 - 10:22|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội
  • Tuần 1 - Tiết 1 Ngày soạn: 14/08/2011 - Ngày dạy: 16/08/2011CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN§1 TẬP HỢP – PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢPI. Mục tiêu: Kiến thức:- Học sinh được làm quen với khái niệm tập hợp bằng cách lấy các ví dụ ...
  • Tuần 1 Tiết 1 Ngày soạn: 16/08/2011 - Ngày dạy: 19/08/2011CHƯƠNG I: ĐOẠN THẲNG§1 ĐIỂM - ĐƯỜNG THẲNGI. Mục tiêu: Kiến thức:- Học sinh nắm được hình ảnh của điểm, hình ảnh của đường thẳng. - Học sinh hiểu được quan hệ điểm ...
  • Tuần 22 Tiết 21 Ngày soạn: 17/1/2012 - Ngày dạy: 21/1/2012CHỦ ĐỀ 8: VẼ VÀ ĐO ĐOẠN THẲNG, GÓCI. Mục tiêu: Biết:Nắm vững về đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng và vẽ đoạn thẳng.Nắm vững về góc, ...
  • Tuần 1 Ngày soạn: 15/08/2010Tiết 3 Ngày dạy: ...
  • Chương I ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊNNgày soạn: 26/ 08/2010Ngày giảng: Tiết 1 § 1. tập hợp, phần tử của tập hợp.Mục tiêu: - Học sinh được làm quen với khái niệm tập hợp bằng cách lấy các ...
  • Tiết thứ :1 Lớp6B Ngày dạy:7/9/2010Tên bài giảng : chương I : đoạn thẳng §1 . điểm - đường thẳngA .Mục tiêu : Qua bài này học sinh cần :Hiểu điểm là gì ? Đường thẳng là gì? Hiểu được mối quan hệ điểm thuộc (không thuộc) đường thẳng .Vẽ được ...
Tài nguyên