Wednesday, 19/05/2021 - 10:39|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội
  • PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CAO LÃNHTRƯỜNG THCS MỸ HỘIKẾ HOẠCHHOẠT ĐỘNG CÁ NHÂNNĂM HỌC 2014-2015Tổ chuyên môn: Toán – Lý – Công nghệ.Giáo viên: Hoàng Quốc Khánh.TỔ TOÁN-LÝ-CNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcMỹ Hội, ngày 26 ...
  • PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CAO LÃNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS MỸ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc " Mỹ Hội, ngày 4 tháng 10 năm 2013." KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN: TOÁN - KHỐI: 6 - ...
  • TRƯỜNG THCS MỸ HỘITỔ TOÁN-LÝ-CNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcMỹ Hội, ngày 27 tháng 9 năm 2013.KẾ HOẠCHBồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh yếu môn Toán 6A1; 6A4Năm học 2013-2014Căn cứ vào phương hướng ...
  • ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 6A1 - Năm học 2013 - 2014 THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG GIÁO ...
  • PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CAO LÃNHTRƯỜNG THCS MỸ HỘIKẾ HOẠCHHOẠT ĐỘNG CÁ NHÂNNĂM HỌC 2013-2014Tổ chuyên môn: Toán – Lý – Công nghệ.Giáo viên: Hoàng Quốc Khánh.PHÒNG GD&ĐT H.CAO LÃNHTRƯỜNG THCS MỸ HỘICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh ...
  • KEÁ HOAÏCH SÖÛ DUÏNG ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC Khoái 8: HKI: 18 tuaàn x 4 tieát/tuần = 72 tieát. HKII: 17 tuaàn x 4 tieát/tuần = 68 tieát. Cả năm: 35 tuần x 4 tiết/tuần = 140 ...
  • TRƯỜNG THCS MỸ HỘITỔ TOÁN-LÝ-CNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcMỹ Hội, ngày 6 tháng 10 năm 2012.KẾ HOẠCHBồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh yếu môn Toán 6A1Năm học 2012-2013Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ ...
  • PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CAO LÃNHTRƯỜNG THCS MỸ HỘI(((KẾ HOẠCHHOẠT ĐỘNG CÁ NHÂNNĂM HỌC 2012-2013Tổ chuyên môn: Toán – Lý – Công nghệ.Giáo viên: Hoàng Quốc Khánh.PHÒNG GD&ĐT H.CAO LÃNHTRƯỜNG THCS MỸ HỘICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – ...
  • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌCMÔN TOÁN, CẤP THCS(Kèm theo Công văn số...../BGDĐT-GDTrH ngày tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)1. Mục tiêu của việc điều chỉnh nội dung dạy học Điều chỉnh nội dung ...
Tài nguyên