Sunday, 09/05/2021 - 16:37|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội
  • Ngày dạy 14/02/2012.Tiết 44 Bài 35 NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN CHO HẠT NẢY MẦMI. Mục tiêu bài học:1. Kiến thức: - Thông qua thí nghiệm, HS phát hiện được các điều kiện cho hạt nảy mầm. - Giải thích được cơ sở khoa học của một số biện pháp kĩ thuật gieo ...
Tài nguyên