Wednesday, 19/05/2021 - 09:19|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội
  • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌCMÔN SINH HỌC, CẤP THCS(Kèm theo Công văn số...../BGDĐT-GDTrH ngày tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)1. Mục tiêu của việc điều chỉnh nội dung dạy học Điều chỉnh nội ...
  • Ngày dạy 14/02/2012.Tiết 44 Bài 35 NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN CHO HẠT NẢY MẦMI. Mục tiêu bài học:1. Kiến thức: - Thông qua thí nghiệm, HS phát hiện được các điều kiện cho hạt nảy mầm. - Giải thích được cơ sở khoa học của một số biện pháp kĩ thuật gieo ...
  • Ngày dạy: 07/02/2012Tiết 41 Bài 34 THOÁI HÓA DO TỰ THỤ PHẤN VÀ DO GIAO PHỐI GẦNI. Mục tiêu 1. Kiến thức: - Nêu được phương pháp tạo dòng thuần ở cây giao phấn (cây ngô) - Hiểu và ...
Tài nguyên