Sunday, 09/05/2021 - 18:14|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội
  • Phụ lục (Kèm theo công văn số 80/SGDĐT-KTKĐCL ngày 26/01/2011)HƯỚNG DẪN NHẬP DỮ LIỆU NGHỀ PHỔ THÔNG1. Nguyên tắc chung: 1.1. Dữ liệu của kỳ thi được nhập vào bảng tính Excel 2003 thống nhất trong toàn tỉnh, mẫu do Sở gửi về các Phòng Giáo dục và Đào ...
Tài nguyên