Wednesday, 19/05/2021 - 08:40|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội
  • Ngày soạn : 13/ 8 / 2012Ngày dạy : 14/ 8 / 2012 Tiết : 1 ; : 1 I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC :1. Kiến thức cần nắm :- Giúp học sinh biết môn Địa lí của THCS , giúp học sinh có được những kiến thức phổ thông cơ bản cần thiết về ...
  • Soạn: Dạy:Tuần 1 - Tiết 1. Bài mở đầu  I. Mục tiêu bài học:- Giúp HS bước đầu hiểu được mục đích của việc học tập bộ ôn địa lí trong nhà trường phổ thông.Nắm được nội dung của môn địa lí 6.- Làm cho HS bước đầu nắm ...
Tài nguyên