Sunday, 09/05/2021 - 18:39|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội
  • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌCCHƯƠNG TRÌNH PT GIÁO DỤC TRUNG HỌCTÀI LIỆU BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN VỀ BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA, XÂY DỰNG THƯ VIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN VẬT LÍ CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ(Tài liệu lưu hành nội bộ)Hà ...
  • UBND H CAO LÃNH Kiểm tra chất lượng học kỳ 1 - Năm học:2010 -2011PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn:Vật lý lớp 9 ------ Đề Chính thức ------ Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1(1 điểm): Viết công thức tính điện ...
Tài nguyên