Wednesday, 19/05/2021 - 09:05|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội
  • UBND HUYỆN CAO LÃNHPHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠOKiểm tra học kì II. Năm học 2010-2011ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤMMôn: Vật Lý 6Câu 1( 2 điểm)Nhiệt kế dùng trong phòng thí nghiệm thường dùng để đo nhiệt độ không khí, nhiệt độ nước1 điểm-Nhiệt kế y tế ...
  • UBND HUYỆN CAO LÃNHPHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Năm học: 2010-2011MÔN: VẬT LÝ 6THỜI GIAN: 45 PHÚT (Không kể thời gian phát đề )Câu 1 (2 điểm): Nêu ứng dụng của : nhiệt kế dùng trong phòng thí nghiệm; nhiệt kế y tế và nhiệt kế ...
  • UBND H CAO LÃNH Kiểm tra chất lượng học kỳ 1 - Năm học:2010 -2011PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn:Vật lý lớp 6 ------ Đề Chính thức ------ Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1 (1 điểm): Dùng thước kẻ có ĐCNN là ...
  • UBND HUYỆN CAO LÃNHPHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠOKiểm tra học kì I. Năm học 2010-2011ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤMMôn: Vật Lý 6Câu 1 21cm0.5 điểm Vì độ chia nhỏ nhất là 1cm0.5 điểmCâu 21m3 = 1000lítđiểmb)2000dm3 = ...
  • UBND H CAO LÃNH Kiểm tra chất lượng học kỳ 1 - Năm học:2010 -2011PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn:Vật lý lớp 6 ------ Đề Chính thức ------ Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1 (1 điểm): Dùng thước kẻ có ĐCNN là ...
  • UBND H CAO LÃNH Kiểm tra chất lượng học kỳ 1 - Năm học:2010 -2011PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn:Vật lý lớp 7 ------ Đề Chính thức ------ Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1 (2 điểm):a) Nguồn sáng là gì? Cho ví ...
  • UBND H CAO LÃNH Kiểm tra chất lượng học kỳ 1 - Năm học:2010 -2011PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn:Vật lý lớp 8 ------ Đề Chính thức ------ Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1 (2 điểm): Thế nào gọi là chuyển ...
  • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌCCHƯƠNG TRÌNH PT GIÁO DỤC TRUNG HỌCTÀI LIỆU BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN VỀ BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA, XÂY DỰNG THƯ VIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN VẬT LÍ CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ(Tài liệu lưu hành nội bộ)Hà ...
  • UBND H CAO LÃNH Kiểm tra chất lượng học kỳ 1 - Năm học:2010 -2011PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn:Vật lý lớp 9 ------ Đề Chính thức ------ Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1(1 điểm): Viết công thức tính điện ...
Tài nguyên