Wednesday, 19/05/2021 - 09:57|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội
  • TRƯỜNG THCS MỸ HÒA ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII 08-09 TỔ: TOÁN - LÝ Môn: Toán 6 (Lưu hành nội bộ) Đề:1Câu 1: Tính: a.  b. . c. 4)2+(-2)3 d. 15 .Câu 2:Tìm x, biết: a. x + ...
  • ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2010-2011LÝ THUYẾT :Phát biểu quy tắc chuyển vế ?Áp dụng ; Tìm x biết : x – 2 = -3Phát biểu quy tắc nhân hai phân số ? Áp dụng : Tính : Phát biểu quy tắc rút gọn phân số ? Áp dụng : Rút gọn : Phát ...
  • ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 6-HK II Trắc nghiệm khách quan (4 điểm )Khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng .1.Cho tập hợp M = .Cách viết nào sau đây là đúng ? A. , B. 5 , C. , D. .2.BCNN(6;8) là: A. 48 , ...
Tài nguyên