Wednesday, 19/05/2021 - 08:37|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội
  • GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I ĐỒNG THÁP Năm học: 2016 – 2017 Môn thi: TOÁN – Lớp 9 Thời gian: 90 phút ( không kể thời gian phát đề) Ngày thi: ……………….ĐỀ ĐỀ XUẤT.( Đề gồm có ...
  • SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I ĐỒNG THÁP Năm học: 2014 – 2015 ...
  • PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CAO LÃNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS MỸ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc " Mỹ Hội, ngày 4 tháng 10 năm 2013." KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN: TOÁN - KHỐI: 6 - ...
  • SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ IĐỒNG THÁP Năm học: 2012-2013 Môn thi: TOÁN- Lớp 9 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Ngày thi: 10/01/2012 ĐỀ (Đề gồm có 01 trang)Đơn vị ra đề: THCS TÂN THÀNH.(Phòng ...
  • SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ IĐỒNG THÁP Năm học: 2012-2013 Môn thi: TOÁN - Lớp 8 Thời gian: 120 phút (không kể thời gian phát đề) Ngày thi: 20/12/2012ĐỀ ĐỀ XUẤT(Đề gồm có 01 trang)Đơn vị ra đề: Trường THCS ...
  • SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ IĐỒNG THÁP Năm học: 2012-2013 Môn thi: TOÁN - Lớp 7 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Ngày thi: ……………… ĐỀ ĐỀ XUẤT(Đề gồm có 01 trang)Đơn vị ra đề: THCS Phú Long. ...
  • SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I ĐỒNG THÁP Năm học 2012 – 2013 Môn Thi : TOÁN HỌC – Lớp 6. Thời gian : 90 phút (không kể thời gian phát đề).ĐỀ ĐỀ XUẤT( Đề gồm có 02 trang)Đơn vị ra đề: Trường THCS Mỹ Đông (Phòng ...
  • ĐỀ XUẤTCẤU TRÚC ĐỀ THI HỌC KỲ 1 (2012- 2013)MÔN TOÁN 6Chủ đề 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên1. Nhận biết: 3 câu (1,5 điểm) - Tập hợp, lũy thừa.2. Thông hiểu: 2 câu (1,5 điểm) - Các phép toán về số tự nhiên.3. Vận dụng: 1 câu (1,5 điểm) - ...
  • SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II ĐỒNG THÁP Năm học: 2011 – 2012 Môn thi: TOÁN - Lớp 9 HƯỚNG DẪN CHẤM ...
  • SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỒNG THÁPĐỀ CHÍNH THỨC(Đề gồm có một trang)KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ IINăm học: 2011 - 2012Môn thi: TOÁN – Lớp 8Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)Ngày thi: 15/5/2012 Họ và tên:………………………………………Lớp:…………Điểm:………Câu ...
Tài nguyên