Wednesday, 19/05/2021 - 10:05|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội
  • ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤMMÔN SINH HỌC LỚP 6CâuNội dung trả lờiĐiểm1(3đ)- Đặc điểm của quả khô và quả thịt: Qủa khô: khi chín vỏ khô, cứng và mỏng Qủa thịt: khi chín thì mềm, vỏ dày chứa đầy thịt quả5điểm5điểm- Học sinh nêu mỗi loại ...
  • UBND H CAO LÃNH Kiểm tra chất lượng học kỳ 2 - Năm học: 2010 -2011PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn: sinh học lớp 6 ------ Đề Chính thức ------ Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1:(3 điểm)Nêu đặc điểm hình ...
  • UBND H CAO LÃNH Kiểm tra chất lượng học kỳ 2 - Năm học: 2010 -2011PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn:Hóa học lớp 8 ------ Đề Chính thức ------ Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1. (2 điểm) a. (1 điểm) Cho ...
  • ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤMMÔN SINH HỌC LỚP 6CâuNội dung trả lờiĐiểm1(3đ)- Đặc điểm của quả khô và quả thịt: Qủa khô: khi chín vỏ khô, cứng và mỏng Qủa thịt: khi chín thì mềm, vỏ dày chứa đầy thịt quả5điểm5điểm- Học sinh nêu mỗi loại ...
Tài nguyên