Wednesday, 19/05/2021 - 10:09|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội
  • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC – DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN TRUNG HỌCTÀI LIỆU BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN VỀ BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA, XÂY DỰNG THƯ VIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN SINH HỌC - CẤP THCS(Tài liệu lưu hành nội bộ)Hà Nội, ...
  • ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2007 – 2008MÔN : SINH HỌC LỚP 9THỜI GIAN : 150 PHÚT (Không kể phát đề) Câu 1 : 2 điểmHãy phát biểu nội dung của quy luật phân li và quy luật phân li độc lập. Qua đó so sánh những điểm giống và khác nhau giữa ...
  • Sở GD&ĐT Nghệ An Kì thi chọn học sinh giỏi tỉnh Năm học 2007-2008Môn thi: sinh học lớp 9 - bảng aThời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)Câu 1: (4,0 điểm) 1) Nêu các yếu tố và cơ chế đảm bảo tính đặc ...
  • ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2007 – 2008MÔN: SINH HỌC LỚP 9THỜI GIAN: 150 PHÚT (Không kể phát đề)Câu 1: 2 điểmHãy phát biểu nội dung của quy luật phân li và quy luật phân li độc lập. Qua đó so sánh những điểm giống và khác nhau giữa hai ...
  • UBND H CAO LÃNH Kiểm tra chất lượng học kỳ 1 - Năm học:2010 -2011PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn:Sinh học lớp 9 ------ Đề Chính thức ------ Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: ( 2 điểm) Ở đậu Hà Lan, khi cho ...
  • KIỂM TRA HỌC KỲ I – Năm học MÔN SINH HỌC - Lớp 9 Thời gian làm bài : 60 phút ( không kể thời gian giao đề )( Đề thi này có Một trang với Năm câu hỏi ) Câu 1: (2.0 điểm) 1.1 Nêu khái quát phương pháp nghiên ...
Tài nguyên