Sunday, 09/05/2021 - 18:37|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội
  • ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤMMÔN SINH HỌC LỚP 6CâuNội dung trả lờiĐiểm1(3đ)- Đặc điểm của quả khô và quả thịt: Qủa khô: khi chín vỏ khô, cứng và mỏng Qủa thịt: khi chín thì mềm, vỏ dày chứa đầy thịt quả5điểm5điểm- Học sinh nêu mỗi loại ...
  • UBND H CAO LÃNH Kiểm tra chất lượng học kỳ 2 - Năm học: 2010 -2011PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn: sinh học lớp 6 ------ Đề Chính thức ------ Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1:(3 điểm)Nêu đặc điểm hình ...
  • UBND H CAO LÃNH Kiểm tra chất lượng học kỳ 2 - Năm học: 2010 -2011PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn:Hóa học lớp 8 ------ Đề Chính thức ------ Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1. (2 điểm) a. (1 điểm) Cho ...
  • ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤMMÔN SINH HỌC LỚP 6CâuNội dung trả lờiĐiểm1(3đ)- Đặc điểm của quả khô và quả thịt: Qủa khô: khi chín vỏ khô, cứng và mỏng Qủa thịt: khi chín thì mềm, vỏ dày chứa đầy thịt quả5điểm5điểm- Học sinh nêu mỗi loại ...
  • UBND H CAO LÃNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúcĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN SINH HỌC LỚP 6CâuNội dung trả lờiĐiểm1(2.5 điểm) Vai trò của rễ đối với cây:+ Giữ cho cây ...
  • UBND H CAO LÃNH Kiểm tra chất lượng học kỳ 1 - Năm học:2010 -2011PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn:Sinh học lớp 6 ------ Đề Chính thức ------ Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: ( 2.5 điểm)-Vai trò của rễ đối ...
  • UBND H CAO LÃNH Kiểm tra chất lượng học kỳ 1 - Năm học:2010 -2011PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn:Sinh học lớp 7 ------ Đề Chính thức ------ Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: ( 2 điểm) Các loài giun tròn ...
  • UBND H CAO LÃNH Kiểm tra chất lượng học kỳ 1 - Năm học:2010 -2011PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn:Sinh học lớp 8 ------ Đề Chính thức ------ Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: (2.5 điểm)Chúng ta cần phải làm ...
  • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC – DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN TRUNG HỌCTÀI LIỆU BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN VỀ BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA, XÂY DỰNG THƯ VIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN SINH HỌC - CẤP THCS(Tài liệu lưu hành nội bộ)Hà Nội, ...
  • ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2007 – 2008MÔN : SINH HỌC LỚP 9THỜI GIAN : 150 PHÚT (Không kể phát đề) Câu 1 : 2 điểmHãy phát biểu nội dung của quy luật phân li và quy luật phân li độc lập. Qua đó so sánh những điểm giống và khác nhau giữa ...
Tài nguyên