Wednesday, 19/05/2021 - 09:07|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội
  • ĐỀ KIỂM TRA ĐỀ XUẤT HỌC KỲ I MÔN TIẾNG ANH 9 THÍ ĐIỂMNăm học: 2016-2017Người thực hiện: Dương Thanh HảiĐơn vị: Trường THCS An ThạnhEmail: duongthanhhai.txhndongthap@gmail.comSố điện thoại: 0949404456-------------------------------------Section A ...
  • TOPIC 1: PHONETICI. Pick out the words whose underlined part is pronounced differently from the rest.1. A. shoes B. bananas C. cars D. books2. A. hats B. flowers C. peas D. trees 3. A. watches B. washes C. wishes D. stops 4. A. ...
  • SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ IĐỒNG THÁP Năm học: 2012-2013 Môn thi: TIẾNG ANH - Lớp 9 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Ngày thi: 22/12/2012 ĐỀ ĐỀ XUẤT(Đề gồm có 02 trang)Đơn vị ra ...
  • SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ IĐỒNG THÁP Năm học: 2012-2013 Môn thi: TIẾNG ANH- Lớp 8 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Ngày thi: 21/12/2012 ĐỀ ĐỀ XUẤT(Đề gồm có 02 trang)Đơn vị ra đề: THCS ...
Tài nguyên