Wednesday, 19/05/2021 - 10:38|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội
  • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTÀI LIỆU BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA XÂY DỰNG THƯ VIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN Hoá họcCẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ(Tài liệu bồi dưỡng cốt cán)Hà Nội, tháng 12/ 2010 LỜI GIỚI THIỆU DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT ...
  • PHềNG GD& KHấthi sinh 9 2007-2008ĐỀ THI MễN HểA (gian : 150 phỳt)Cõu 1(2,): dóy húa sau : + M + N A B C t0 cao X X X X +P + Q ...
  • UBND HUYỆN CAO LÃNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn: Hóa học 9 ---- Đề chính thức ---- Thời gian: 45 phút (Không kể thời ...
  • ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂMMÔN HÓA HỌC 9 – HK I – NH: 2010 – 2011Câu 1. (2 điểm) Tính chất hóa học oxit axit: - Nhiều oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit. (0,25 điểm)PTHH: SO2 (k) + H2O (l) ( H2SO3 (dd) (0,25 điểm)- Oxit axit tác ...
Tài nguyên