Wednesday, 19/05/2021 - 10:41|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội
  • ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂMMÔN HÓA HỌC 8 – HK I – NH: 2010 – 2011Câu 1. (2 điểm) a. Hiện tượng vật lí là hiện tượng chất có biến đổi nhưng không tạo ra chất khác. Hiện tượng hóa học là hiện tượng chất có biến đổi và có tạo ra chất khác.Mỗi khái niệm đúng ...
  • UBND HUYỆN CAO LÃNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn: Hóa học 8 ---- Đề chính thức ---- Thời gian: 45 phút (Không kể thời ...
Tài nguyên