Wednesday, 19/05/2021 - 10:19|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội
  • ĐỊA LÍ VIỆT NAM (TT) ĐỊA LÍ DÂN CƯNgày soạn : 13/ 8 / 2012 Ngày dạy : 14 / 8 / 2012 Tuần:1 Tiết : 1I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC :1. Kiến thức cần nắm :- Giúp học sinh biết được nước ta có 54 dân tộc .- Dân tộc Kinh có số dân đông nhất. Các dân tộc ...
  • UBND HUYỆN CAO LÃNH ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HK II PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MÔN ĐỊA LÝ LỚP 9 NĂM HỌC 2010 - 2011 Câu 1: (2 điểm) Mỗi ý đúng đat ...
  • UBND HUYỆN CAO LÃNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 9PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Năm học 2010 – 2011 Đề chính thức Môn: Địa Lí Thời gian 45 phút (Không kể thời gian phát đề)Họ và ...
  • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌCCHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌCTÀI LIỆU BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN VỀ BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA, XÂY DỰNG THƯ VIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN ĐỊA LÍ CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ(Tài liệu lưu hành ...
  • UBND HUYỆN CAO LÃNH ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MÔN ĐỊA LÝ LỚP 9 NĂM HỌC 2010 - 2011 Câu 1: (2 điểm) Là địa bàn cư trú của 25 dân ...
  • UBND H CAO LÃNH Kiểm tra chất lượng học kỳ 1 - Năm học:2010 -2011PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn:Địa lý lớp 9 ------ Đề Chính thức ------ Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Họ và ...
Tài nguyên