Wednesday, 19/05/2021 - 10:25|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội
  • Ngày soạn: 13/ 8 / 2012Ngày dạy: 14/ 8/ 2012 Tiết: 1Tuần: 1Phần 1: THIÊN NHIÊN CON NGUỜI Ở CÁC CHÂU LỤC XI . CHÂU Á Bài 1: VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢNI.MỤC TIÊU BÀI ...
  • UBND HUYỆN CAO LÃNH ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HK IIPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MÔN ĐỊA LÝ LỚP 8 NĂM HỌC 2010-2011 Câu 1 (2 điểm) Mỗi ý đúng 1điểmGiai đoạn ...
  • UBND HUYỆN CAO LÃNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 8PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Năm học 2010 – 2011 Đề chính thức Môn: Địa Lí Thời gian 45 phút (Không kể thời gian phát đề)Họ và ...
  • UBND H CAO LÃNH Kiểm tra chất lượng học kỳ 1 - Năm học:2010 -2011PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn:Địa lý lớp 8 ------ Đề Chính thức ------ Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Họ và ...
  • UBND HUYỆN CAO LÃNH ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MÔN ĐỊA LÝ LỚP 8 NĂM HỌC 2010 - 2011 Câu 1 (2 điểm) mỗi ý đúng 1 điểm. - Chế độ ...
Tài nguyên