Wednesday, 19/05/2021 - 10:50|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội
 • UBND HUYỆN CAO LÃNH ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HK IIPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MÔN ĐỊA LÝ LỚP 6 NĂM HỌC 2010-2011Câu 1: (2 điểm) Mỗi ý đúng đạt 1điểmGới ...
 • UBND HUYỆN CAO LÃNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 6PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Năm học 2010 – 2011 Đề chính thức Môn: Địa Lí Thời gian 45 phút (Không kể thời gian phát đề)Họ và ...
 • UBND H CAO LÃNH Kiểm tra chất lượng học kỳ 1 - Năm học:2010 -2011PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn:Địa lý lớp 6 ------ Đề Chính thức ------ Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Họ và tên:………………………………. ...
 • UBND HUYỆN CAO LÃNH ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MÔN ĐỊA LÝ LỚP 6 NĂM HỌC 2010-2011Câu 1: (2 điểm) Mỗi ý đúng 0,5điểmKinh tuyến Đông : ...
 • Ngày soạn : Ngày dạy : Tiết : 1 Tuần 1I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC :- KT giúp cho học sinh cần có những hiểu biết cơ bản về + Dân số và tháp tuổi + Dân số là nguồn lao động của địa phương + Tình hình và nguyên nhân của sự gia tăng dân số + Hậu qủa của ...
 • UBND H CAO LÃNH Kiểm tra chất lượng học kỳ 2 - Năm học: 2010 -2011PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn:Lịch sử lớp 7 ------ Đề Chính thức ------ Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: -Nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ ...
 • UBND HUYỆN CAO LÃNH ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HK IIPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MÔN ĐỊA LÝ LỚP 7 NĂM HỌC 2010 - 2011Câu 1 : (2 điểm) mỗi ý đúng đạt 1 ...
 • UBND HUYỆN CAO LÃNH ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MÔN ĐỊA LÝ LỚP 7 NĂM HỌC 2010 - 2011Câu 1: (3điểm). Đặc điểm : Khí hậu khắc nghiệt, lạnh ...
 • UBND HUYỆN CAO LÃNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 7PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Năm học 2010 – 2011 Đề chính thức Môn : Địa Lí Thời gian 45 phút (Không kể thời gian phát đề)Họ và ...
 • UBND H CAO LÃNH Kiểm tra chất lượng học kỳ 1 - Năm học:2010 -2011PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn: Địa lý lớp 7 ------ Đề Chính thức ------ Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Họ và ...
 • Ngày soạn: 13/ 8 / 2012Ngày dạy: 14/ 8/ 2012 Tiết: 1Tuần: 1Phần 1: THIÊN NHIÊN CON NGUỜI Ở CÁC CHÂU LỤC XI . CHÂU Á Bài 1: VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢNI.MỤC TIÊU BÀI ...
 • UBND HUYỆN CAO LÃNH ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HK IIPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MÔN ĐỊA LÝ LỚP 8 NĂM HỌC 2010-2011 Câu 1 (2 điểm) Mỗi ý đúng 1điểmGiai đoạn ...
Tài nguyên