Wednesday, 19/05/2021 - 10:39|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội
  • CÁC HÀM CƠ BẢN TRONG EXCELSUMMAXMINAVERAGEIFANDORLEFTRIGHTMIDCOUNTCOUNTACOUNTIFSUMIFRANKINTMODVLOOKUPHLOOKUPINDEXMATCHDMAXDMINDSUMDAVERAGEROUNDTODAYDAYMONTHYEARCác Hàm Excel Cơ Bản Hm Sum Công dụng : Dùng tính tổng các số. Khi ta cần tính tổng ...
  • I. Ngôn ngữ lập trìnhNgôn ngữ Pascal, C, C++, Java, VB, …Trong điều kiện hiện nay, đa số các tài liệu về lập trình căn bản đều sử dụng ngôn ngữ Pascal để minh họa.Trình biên dịch: Turbo Pascal, Free Pascal, …Trong môi trường Windows, trình biên dịch ...
  • I. Số nguyên tốMột số tự nhiên N (N>1) là số nguyên tố nếu N có đúng hai ước số là 1 và N (tức là không có ước số nào trong đoạn [2, N-1].Tính chất: Nếu N không có ước nào trong đoạn [2, ] thì N cũng không có ước nào trong đoạn [ ,N-1] , suy ...
Tài nguyên