Sunday, 09/05/2021 - 17:40|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Đề Sử HKII 2010-2011-de-su-hkii-2010-2011-8368975.html

 06/11/2012, 15:10
UBND H CAO LÃNH Kiểm tra chất lượng học kỳ 2 - Năm học: 2010 -2011PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn:Lịch sử lớp 7 ------ Đề Chính thức ------ Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: -Nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ của phong trào nông dân Tây Sơn ? ( 4 điểm)Câu 2: -Ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn? ( 3 điểm)Câu 3:- Nguyên nhân các cuộc nổi dậy của nhân dân dưới triều Nguyễn và ý nghĩa của các cuộc nổi dậy ? ( 3 điểm) Hết

Danh sách file (1 files)