Sunday, 09/05/2021 - 16:58|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

ĐA Sử HKII 2010-2011-da-su-hkii-2010-2011-8368970.html

 06/11/2012, 15:09
UBND H CAO LÃNH ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn:Lịch sử lớp 6 Câu 1: -Thời Hán, sau khi chiếm được Giao Chỉ, Cửu Chân quân Hán đã đánh xuống phía Nam, chiếm đất của người Chăm cổ, sát nhập vào quận Nhật Nam, đặt tên là Tượng Lâm ( 1 điểm)-Cuối thế lỷ II, nhân dân Tượng Lâm, dưới sự lãnh đạo của Khu Liên, đã nổi dậy giành quyền độc lập. Khu Liên tự xưng là vua, đặt tên nước là Lâm Ấp ( 1 điểm)-Các vua Lâm Ấp thường tấn công quân sự các nước láng giềng, mở rộng lãnh thổ, phía Bắc đến Hoành sơn, phía Nam đến Phan Rang, rồi đổi tên nước là cham-pa ( 1 điểm)Câu 2:-Người Chăm biết sử dụng công cụ bằng sắt, dùng trân bò kéo cày, nguồn sống chủ yếu là bằng lúa nước 2 vụ ngoài ra còn làm lúa bậc thang theo sườn núi ( 1 điểm)-Họ biết trồng cây ăn quả, các loại cây khác, biết khai thác lâm thổ sản, làm nghề gốm, đánh cá. ( 1 điểm)-Người Chăm còn buôn bán với nhân dân Trung Quốc và Ấn Độ, và có những mối quan hệ giữa người Kinh và người Chăm về mặt văn hóa và nghệ thuật. ( 1 điểm)Câu 3:-Khúc Thừa Dụ làm tiết độ sứ được 2 năm thì mất ( 907), con trai là Khúc Hạo lên thay. ( 1 điểm)-Họ Khúc đã xây dựng đất nước tự chủ: đặt lại các khu vực hành chính cử người trông coi mọi việc đến tận xã. ( 1 điểm)- Xem xét và định lại mức thuế, bãi bỏ các thứ lao dịch thời Bắc thuộc, lập lại hộ khẩu…( 1 điểm)-Những việc làm của họ Khúc chứng tỏ người Việt tự cai quản và tự quyết định tương lai của mình, chấm dứt trên thực tế ách đô hộ của phong kiến Trung Quốc ( 1 điểm) Hết

Danh sách file (1 files)

Bài viết liên quan