Wednesday, 19/05/2021 - 10:07|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội
  • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌCTÀI LIỆU BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN VỀ BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA, XÂY DỰNG THƯ VIỆN CÂU HỎI ...
  • 1.Lịch sử thế giới (6 điểm)Câu 1Sự phát triển kinh tế của Mỹ, Nhật từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay. Nguyên nhân, bản chất? (3 điểm)Câu 2Đặc diểm, xu thế và nhân tố phát triển của trật tự thế giới mới đã hình thành như thế nào? (3 ...
  • UBND H CAO LÃNH HƯỚNG DẪN CHẤMPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn:Lịch sử lớp 9 Câu 1: -Sau chiến tranh lạnh, nhất là khi “ vấn đề Cam-Pu-Chia được giải quyết tình hình Đông Nam Á đã được cải thiện rỏ rệt, xu hướng nổi bật đầu tiên là mở ...
  • UBND H CAO LÃNH Kiểm tra chất lượng học kỳ 1 - Năm học:2010 -2011PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn:Lịch sử lớp 9 ------ Đề Chính thức ------ Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: -Trình bày quá trình phát triển ...
Tài nguyên