Sunday, 09/05/2021 - 17:41|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Đáp án Sử 8 HKI 2010-2011-dap-an-su-8-hki-2010-2011-4707397.html

 28/12/2010, 15:51
UBND H CAO LÃNH ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn:Lịch sử lớp 9Câu 1: -Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, sự phát triển không đều giữa các nước tư bản về kinh tế và chính trị đã làm thay đổi sâu sắc so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc. ( 1 điểm) -Mâu thuẩn về vấn đề thuộc địa dẫn đến các cuộc chiến tranh đế quốc đầu tiên: Chiến tranh Mĩ-Tây Ban Nha, Chiến tranh Anh-Bô-ơ, Chiến tranh Nga-Nhật. ( 1 điểm) -Nhằm tranh giành thị trường, thuộc địa, các nước đế quốc đã thành lập 2 khối quân sự đối lập gồm: Khối Quân sự Đức –Áo-Hung, khối hiệp ước Anh-Pháp-Nga, cả hai khối chạy đua vũ trang nhằm tranh nhau làm bá chủ thế giới. ( 1 điểm) Câu 2:-Cách mạng tháng Mười Nga làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh nước Nga, lần đầu tiên người lao đông lên nắm chính quyền xây dựng xã hội mới, chế độ xã hội chủ nghĩa trên đất nước rộng lớn. ( 1 điểm)-Làm thay đổi to lớn trên thế giời, cổ vũ mạnh mẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh giải phóng của gia cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới.( 1 điểm)-Cách mạng tháng mười Nga là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ( CM vô sản). ( 1 điểm)Câu 3: -Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 đã giáng một đòn nặng vào nền kinh tế Nhật Bản, giới cầm quyến Nhật Bản chủ trương quân sự hóa đất nước, phát động chiến tranh để thoát khỏi khủng hoảng. ( 1 điểm)-Tháng 9 - 1931 Nhật Bản tấn công vào Đông Bắc Trung Quốc, dẫn đến việc hình thành lò lữa chiến tranh đầu tiên trên thế giới. ( 1 điểm)-Trong thập niên 30, ở Nhật diễn ra quá trình thiết lập chế độ phát xít với việc sử dụng triệt để bộ máy quân sự và cảnh sát của chế độ quân chủ chuyên chế Nhật Bản. ( 1 điểm)-Giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân, kể cả binh sỉ, đã tiến hành cuộc chiến tranh mạnh mẽ, góp phần làm chậm quá trình phát xít hóa ở Nhật Bản. ( 1 điểm)

Danh sách file (1 files)

Bài viết liên quan