Sunday, 09/05/2021 - 18:01|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Đề thi HKII 2010-2011 Sử 7-de-thi-hkii-2010-2011-su-7-5682900.html

 20/05/2011, 10:07
UBND H CAO LÃNH Kiểm tra chất lượng học kỳ 2 - Năm học: 2010 -2011PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn:Lịch sử lớp 7 ------ Đề Chính thức ------ Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: -Nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ của phong trào nông dân Tây Sơn ? ( 4 điểm)Câu 2: -Ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn? ( 3 điểm)Câu 3:- Nguyên nhân các cuộc nổi dậy của nhân dân dưới triều Nguyễn và ý nghĩa của các cuộc nổi dậy ? ( 3 điểm) Hết

Danh sách file (1 files)