Sunday, 09/05/2021 - 17:51|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Đề Sử 6 HKI 2010-2011-de-su-6-hki-2010-2011-4712517.html

 29/12/2010, 07:41
UBND H CAO LÃNH Kiểm tra chất lượng học kỳ 1 - Năm học:2010 -2011PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn:Lịch sử lớp 7 ------ Đề Chính thức ------ Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: -Trình bày diễn biến cuộc kháng chiến cống quân xâm lược Tống lần thứ nhất, ý nghĩa thắng lợi ? ( 3 điểm)Câu 2: - Bối cảnh ra đời của Nhà Lý và tổ chức bộ máy nhà nước Thời Lý như thế nào? ( 3 điểm)Câu 3:- Nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống xâm lược Nguyên-Mông? ( 4 điểm) Hết

Danh sách file (1 files)

Bài viết liên quan