Sunday, 09/05/2021 - 17:39|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Đáp án Sử 7 HKI 2010-2011-dap-an-su-7-hki-2010-2011-4712523.html

 29/12/2010, 07:42
UBND H CAO LÃNH HƯỚNG DẪN CHẤMPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn:Lịch sử lớp 7 Câu 1: -Đầu năm 981, quân Tống theo hai đường thủy, bộ tiến đánh nước ta. Lê Hoàn trực tiếp tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến.( 1 đ)-Nhiều trận chiến diễn ra trên sông Bạch Đằng, trên bộ quân ta chặn đánh địch quyết liệt. Quân Tống đại bại. ( 1 đ)Ý nghĩa:- Chiến thắng biểu thị ý chí quyết tâm chống ngoại xâm của quân dân ta. Chứng tỏ bước phát triển mới của đất nước, khả năng bảo vệ độc lập của dân tộc Đại Cồ Việt.( 1đ)Câu 2:-Năm 1005, Lê Hoàn mất, Lê Long Đĩnh lên ngôi đến năm 1009 thì qua đời. Triều thần chán ghét nhà Lê đã tôn Lý Công Uẩn lên ngôi, Nhà Lý thành lập..( 1đ)-Lý Thái Tổ dời đô ra Đại La, đổi tên là thành Thăng Long vào năm 2010.( 1đ)Nhà nước thời Lý:- Đứng đầu là vua, dưới có các quan đại thần và các quan ở hai ban văn, võ. Cả nước chia làm 24 lộ, dưới lộ là phủ, dưới phủ là huyện, dưới huyện là Hương, xã. .( 1đ)Câu 3:Nguyên Nhân thắng lợi:-Tất cả các tầng lớp nhân dân đều tham gia đánh giặc tạo thành sức mạnh đại đoàn kết toàn dân mà hạt nhân là các quý tộc, vương hầu.( 1đ)-Sự chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho cuộc kháng chiến, nhà Trần đã tạo được sự gắn bó giữa triều đình và nhân dân.( 1đ)-Tinh thần hy sinh, quyết chiến quyết thắng của toàn dân mà nòng cốt là quân đội.( 1 đ)-Chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của vương triều nhà Trần mà đặc biệt là Trần Nhân Tông, buộc giặc từ thế mạnh sang thế yếu, từ chủ động sang bị động để tiêu diệt chúng giành thắng lợi.( 1đ) Hết

Danh sách file (1 files)