Sunday, 09/05/2021 - 17:50|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Đề thi HKII 2010-2011 Sử 6-de-thi-hkii-2010-2011-su-6-5682879.html

 20/05/2011, 10:04
UBND H CAO LÃNH Kiểm tra chất lượng học kỳ 2 - Năm học: 2010 -2011PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn:Lịch sử lớp 6 ------ Đề Chính thức ------ Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: -Trình bày quá trình thành lập nước Cham-pa độc lập? ( 3 điểm)Câu 2: -Những nét chính về tình hình kinh tế, văn hóa Cham-pa từ thế kỷ II đến thế kỉ X? ( 3 điểm)Câu 3:-Những chính sách của họ Khúc và ý nghĩa của những chính sách đó? ( 4 điểm) Hết

Danh sách file (1 files)