Wednesday, 19/05/2021 - 09:36|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội
  • UBND H CAO LÃNH Kiểm tra chất lượng học kỳ 2 - Năm học: 2010 -2011PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn:Lịch sử lớp 6 ------ Đề Chính thức ------ Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: -Trình bày quá trình thành lập ...
  • UBND H CAO LÃNH Kiểm tra chất lượng học kỳ 1 - Năm học:2010 -2011PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn:Lịch sử lớp 6 ------ Đề Chính thức ------ Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: -Dấu tích của người tối cổ ở ...
  • UBND H CAO LÃNH ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn:Lịch sử lớp 6 Câu 1: Dấu tích của người tối tổ ở nước ta được tìm thấy ở hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai.( 1 điểm) -Trong lớp đất chứa nhiều xương động vật tối cổ ...
Tài nguyên