Wednesday, 19/05/2021 - 08:33|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội
 • UBND H CAO LÃNH Kiểm tra chất lượng học kỳ 2 - Năm học: 2010 -2011PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn:Lịch sử lớp 7 ------ Đề Chính thức ------ Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: -Nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ ...
 • UBND H CAO LÃNH ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn:Lịch sử lớp 6 Câu 1: -Thời Hán, sau khi chiếm được Giao Chỉ, Cửu Chân quân Hán đã đánh xuống phía Nam, chiếm đất của người Chăm cổ, sát nhập vào quận Nhật ...
 • UBND HUYỆN CAO LÃNH ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HK IIPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MÔN ĐỊA LÝ LỚP 6 NĂM HỌC 2010-2011Câu 1: (2 điểm) Mỗi ý đúng đạt 1điểmGới ...
 • UBND HUYỆN CAO LÃNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 6PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Năm học 2010 – 2011 Đề chính thức Môn: Địa Lí Thời gian 45 phút (Không kể thời gian phát đề)Họ và ...
 • UBND H CAO LÃNH Kiểm tra chất lượng học kỳ 2 - Năm học: 2010 -2011PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn:Lịch sử lớp 6 ------ Đề Chính thức ------ Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: -Trình bày quá trình thành lập ...
 • UBND H CAO LÃNH Kiểm tra chất lượng học kỳ 1 - Năm học:2010 -2011PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn:Lịch sử lớp 6 ------ Đề Chính thức ------ Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: -Dấu tích của người tối cổ ở ...
 • UBND H CAO LÃNH ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn:Lịch sử lớp 6 Câu 1: Dấu tích của người tối tổ ở nước ta được tìm thấy ở hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai.( 1 điểm) -Trong lớp đất chứa nhiều xương động vật tối cổ ...
 • UBND H CAO LÃNH Kiểm tra chất lượng học kỳ 2 - Năm học: 2010 -2011PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn:Lịch sử lớp 7 ------ Đề Chính thức ------ Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: -Nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ ...
 • UBND H CAO LÃNH HƯỚNG DẪN CHẤMPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn:Lịch sử lớp 7 Câu 1: -Đầu năm 981, quân Tống theo hai đường thủy, bộ tiến đánh nước ta. Lê Hoàn trực tiếp tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến.( 1 đ)-Nhiều trận chiến ...
 • UBND H CAO LÃNH Kiểm tra chất lượng học kỳ 1 - Năm học:2010 -2011PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn:Lịch sử lớp 7 ------ Đề Chính thức ------ Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: -Trình bày diễn biến cuộc kháng ...
 • UBND H CAO LÃNH Kiểm tra chất lượng học kỳ 1 - Năm học:2010 -2011PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn:Lịch sử lớp 8 ------ Đề Chính thức ------ Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: -Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh ...
 • UBND H CAO LÃNH ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn:Lịch sử lớp 9Câu 1: -Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, sự phát triển không đều giữa các nước tư bản về kinh tế và chính trị đã làm thay đổi sâu sắc so sánh ...
Tài nguyên