Sunday, 25/10/2020 - 23:59|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Hướng dẫn reset IDM mãi mãi, không cờ rắc, không lỗi "Fake serial"!

Những năm gần đây IDM ngày càng nhanh nhạy trong việc vá các lỗ hỗng sau khi cập nhật phiên bản mới khiến nhiều công cụ và các phương pháp cờ rắc dường như bị vô hiệu và không dùng được với nhiều phiên bản IDM như trước. Sau đây mình xin chia sẻ 1 thủ thuật nhỏ sưu tầm trên mạng giúp anh em reset IDM mãi mãi và không bao giờ lo IDM báo "Fake serial...", trừ khi cài lại máy. Mời anh em tham khảo! 1. Tạo...

Những năm gần đây IDM ngày càng nhanh nhạy trong việc vá các lỗ hỗng sau khi cập nhật phiên bản mới khiến nhiều công cụ và các phương pháp cờ rắc dường như bị vô hiệu và không dùng được với nhiều phiên bản IDM như trước. Sau đây mình xin chia sẻ 1 thủ thuật nhỏ sưu tầm trên mạng giúp anh em reset IDM mãi mãi và không bao giờ lo IDM báo "Fake serial...", trừ khi cài lại máy. Mời anh em tham khảo!

[IMG]

1. Tạo file ".bat" reset:

  • Chạy Notepad và dán đoạn mã sau vào.
Mã:
 @echo off taskkill /im IDMan.exe /f /t set "HKCU=HKCU\Software\DownloadManager" if exist "%SystemRoot%\SysWOW64\" ( set "HKCR=HKCR\Wow6432Node\CLSID" set "HKLM=HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Internet Download Manager" ) else ( set "HKCR=HKCR\CLSID" set "HKLM=HKLM\SOFTWARE\Internet Download Manager" ) echo %HKCR%\{07999AC3-058B-40BF-984F-69EB1E554CA7} [7] >Permissions echo %HKCR%\{5ED60779-4DE2-4E07-B862-974CA4FF2E9C} [7] >>Permissions echo %HKCR%\{6DDF00DB-1234-46EC-8356-27E7B2051192} [7] >>Permissions echo %HKCR%\{7B8E9164-324D-4A2E-A46D-0165FB2000EC} [7] >>Permissions echo %HKCR%\{D5B91409-A8CA-4973-9A0B-59F713D25671} [7] >>Permissions regini Permissions del Permissions reg delete "%HKCR%\{07999AC3-058B-40BF-984F-69EB1E554CA7}" /f reg delete "%HKCR%\{5ED60779-4DE2-4E07-B862-974CA4FF2E9C}" /f reg delete "%HKCR%\{6DDF00DB-1234-46EC-8356-27E7B2051192}" /f reg delete "%HKCR%\{7B8E9164-324D-4A2E-A46D-0165FB2000EC}" /f reg delete "%HKCR%\{D5B91409-A8CA-4973-9A0B-59F713D25671}" /f reg delete "%HKCU%" /v Email /f reg delete "%HKCU%" /v FName /f reg delete "%HKCU%" /v LName /f reg delete "%HKCU%" /v Serial /f reg delete "%HKLM%" /v Email /f reg delete "%HKLM%" /v FName /f reg delete "%HKLM%" /v LName /f reg delete "%HKLM%" /v Serial /f reg delete "%HKLM%" /v InstallStatus /f exit 
  • Lưu lại như sau: "IDM_Reset.bat" (Kể cả dấu ngoặc kép).
  • Copy vào thư mục an toàn (Thư mục mà bạn không thể lỡ tay xóa).

2. Thiết lập tự động Reset mỗi khi khởi động máy:

  • Nhấn tổ hợp phím "Windows + R" và tiếp tục các bước như hình.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Đăng xuất và đăng nhập trở lại, xong!

Chúc các bạn vui vẻ!

Tác giả: Hoàng Quốc Khánh
Nguồn: thcs-myhoi-dongthap.violet.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 876
Hôm qua : 236
Tháng 10 : 1.550
Năm 2020 : 16.015