Monday, 19/04/2021 - 11:04|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954)-tiet-27-5359219.html

 06/04/2011, 07:37
VỊNH BẮC BỘCh.d Tây Bắc 10 /1952 – 12/1952Ch.d Trung du(Ch.d Trần Hưng Đạo) 12 /1950 – 1 /1951Ch.d đường số 18(Ch.d Hoàng Hoa Thám) 03 /1951 – 04 /1951Ch.d Hoà Bình 12/1951-02 /1952Ch.d Thượng Lào 04 /1953 - 5/1953Ch.d Hà-Nam-Ninh(Ch.d Quang Trung) 05 /1951 – 06 /1951Quân ta giữ vững và tiếp tục phát triển thế chủ động chiến lược trên chiến trường ( 1950 – 1953 )VỊNH BẮC BỘ(TIẾT PPCT 35) I. KẾ HOẠCH NA-VA CỦA PHÁP - MỸ:1. Tình hình chính trị :Chỉ trong 8 năm chính phủ Pháp ở Đông Dương đã dựng lên đổ xuống 19 lần, Cao ủy Pháp ở Đông Dương thay đổi 6 lần, tổng chỉ huy quân sự Pháp thay đổi 7 lần. Sự thay đổi đó chứng tỏ điều gì?? MỸ VIỆN TRỢ CHO PHÁP TRONG CHIẾN TRANH Ở ĐÔNG DƯƠNGEm hãy cho biết trong giai đoạn này, ta hay Pháp-Mỹ đang giành thế chủ động trên các chiến trường??Quân ta giữ vững và tiếp tục phát triển thế chủ động chiến lược trên chiến trường*Bước I (thu- đông 1953 và xuân 1954): Giữ thế phòng ngự chiến lược trên chiến trường miền Bắc. Thực hiện tiến công chiến lược để “bình định” miền Trung và miền Nam Đông Dương. *Bước II (từ thu-đông 1954): Chuyển lực lượng ra chiến trường miền Bắc, thực hiện tiến công chiến lược, cố giành thắng lợi quyết định, “kết thúc chiến tranh”.PHÁP TẬP TRUNG Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 44 TIỂU ĐOÀN TĂNG VIỆN BINH 12 TIỂU ĐOÀN QUÂN PHÁP Ở TOÀN ĐÔNG DƯƠNG : 84 TIỂU ĐOÀN*Bước I (thu- đông 1953 và xuân 1954): Giữ thế phòng ngự chiến lược trên chiến trường miền Bắc. Thực hiện tiến công chiến lược để “bình định” miền Trung và miền Nam Đông Dương. - Ngày 7-5-l953, tướng Na-va được cử sang làm Tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương và vạch ra kế hoạch quân sự Na-va (gồm hai bước).+ Bước một : thu - đông 1953 và xuân l954, giữ thế phòng ngự chiến lược ở miền Bắc, thực hiện tiến công chiến lược ở miền Trung và Nam Đông Dương.+ Bước hai : từ thu - đông l954, thực hiện tiến công chiến lược ở miền Bắc, giành thắng lợi quân sự quyết định, kết thúc chiến tranh.- Thực hiện kế hoạch Na-va, Pháp xin tăng thêm viện trợ Mĩ, tăng thêm quân ở Dông Dương, tập trung quân ở đồng bằng Bắc Bộ gồm 44 tiểu đoàn… I. KẾ HOẠCH NA - VA CỦA PHÁP - MỸ: I. KẾ HOẠCH NA - VA CỦA PHÁP - MỸ: II. CUỘC TIẾN CÔNG CHIẾN LƯỢC ĐÔNG – XUÂN 1953 – 1954 VÀ CHIẾN DỊCH LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ 1954:1/ Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954:a/ Chủ trương chiến lược của ta trong Đông – Xuân 1953 – 1954:CHỦ TRƯƠNG CHIẾN LƯỢC CỦA TA TRONG ĐÔNG XUÂN 1953 - 1954Chủ trương chiến lược: Tháng 9/1953, Hội nghị TW Đảng họp đưa ra chủ trương: “Quyết tâm giữ vững quyền chủ động đánh địch trên cả hai mặt trận chính diện và sau lưng địch” CHỦ TRƯƠNG CHIẾN LƯỢC CỦA TA TRONG ĐÔNG XUÂN 1953 - 1954Phương hướng chiến lược: “Tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực của địch, giải phóng đất đai, đồng thời buộc chúng phải bị động phân tán lực lượng đối phó với ta trên những địa bàn xung yếu mà chúng không thể bỏ, tạo cho ta những điều kiện thuận lợi để tiêu diệt thêm sinh lực của chúng” CHỦ TRƯƠNG CHIẾN LƯỢC CỦA TA TRONG ĐÔNG XUÂN 1953 - 1954Phương châm chiến lược: “Tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt” ; “đánh ăn chắc, đánh chắc thắng”.CHỦ TRƯƠNG CHIẾN LƯỢC CỦA TA TRONG ĐÔNG XUÂN 1953 - 1954Phương hướng chiến lược: “Tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực của địch, giải phóng đất đai, đồng thời buộc chúng phải bị động phân tán lực lượng đối phó với ta trên những địa bàn xung yếu mà chúng không thể bỏ, tạo cho ta những điều kiện thuận lợi để tiêu diệt thêm sinh lực của chúng” Phương châm chiến lược: “Tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt”; “đánh ăn chắc, đánh chắc thắng” . II. CUỘC TIẾN CÔNG CHIẾN LƯỢC ĐÔNG – XUÂN 1953 – 1954 VÀ CHIẾN DỊCH LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ 1954:1/ Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954:- Tháng 9 - l953, Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp, đề ra phương hướng chiến lược của ta là : tập trung lực lượng mở các cuộc tiến công và những hướng quan trọng về chiến lược mà lực lượng địch tương đối yếu, nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giải phóng đất đai, đồng thời buộc địch phải bị động phân tán lực lượng đối phó với ta.Đến mùa thu 1953 lực lượng của địch ở đồng bằng Bắc Bộ lên đến 44 tiểu đoàn Cuối 1953, chủ lực ta tiến quân lên Tây- Bắc, giải phóng Lai Châu, uy hiếp Điện Biên Phủ, buộc địch phải tăng cường viện binh.  Điện Biên Phủ thành nơi tập trung quân thứ hai của địch. Đầu tháng 12-1953, liên quân Việt – Lào tấn công địch ở Trung Lào, giải phóng Thà Khẹt uy hiếp Xê - nô, buộc địch phải điều thêm viện binh.  Xê - nô thành nơi địch tập trung quân lớn thứ ba của địch. Cuối tháng 01/1954, ta phối hợp với bộ đội Pathét Lào tiến công địch ở Thượng Lào, giải phóng Phong Xalì, uy hiếp Luông Pha-bang. Địch phải tăng viện binh để bảo vệ Luông Pha-bang.  Đây là nơi tập trung quân thứ tư của địch. CUỘC TIẾN CÔNG CHIẾN LƯỢC ĐÔNG XUÂN 1953-1954 Ngày 20/01/1954, Pháp mở chiến dịch Át-lăng đánh chiếm Tuy Hòa – Phú Yên, mở rộng đánh chiếm vùng tự do Liên khu V. CUỘC TIẾN CÔNG CHIẾN LƯỢC ĐÔNG XUÂN 1953-1954 Đầu tháng 02/1954, ta mở chiến dịch Bắc Tây Nguyên, uy hiếp Pleiku, buộc địch phải ngừng tiến công đồng bằng Liên khu V để chi viện cho Pleiku. Đây là nơi tập trung quân thứ năm của địch.CUỘC TIẾN CÔNG CHIẾN LƯỢC ĐÔNG – XUÂN 1953 – 1954- Thực hiện phương hướng chiến lược trên, tháng l2 - l953, bội đội ta tiến công và giải phóng tỉnh Lai Châu (trừ Điện Biên Phủ), Pháp buộc phải điều quân tăng cường cho Điện Biên Phủ, biến nơi đây trở thành nơi tập trung quân thứ hai của Pháp.- Đầu tháng 12 - 1953, liên quân Lào - Việt mở cuộc tiến công Trung Lào, giải phóng Thà Khẹt, buộc địch phải tăng cường lực lượng cho Xê-nô, biến nơi đây trở thành nơi tập trung binh lực thứ ba của Pháp.- Tháng l - l954, liên quân Lào - Việt tiến công địch ở Thượng Lào, giải phóng toàn tỉnh Phong Xa-lì, buộc Pháp tăng quân cho Luông Pha-bang, biến nơi đây trở thành nơi tập trung quân thứ tư của Pháp.- Tháng 2 - l954, quân ta giải phóng thị xã Kon Tum, uy hiếp Plâycu, địch phải tăng cường lực lương cho Plâycu, nơi đây trở thành nơi tập trung quân thứ năm của Pháp.Được sự giúp đỡ của Mĩ, Pháp cho xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương với 49 cứ điểm, 3 phân khu...ÂM MƯU CỦA PHÁP - MỸKẾ HOẠCH CỦA TA - Đầu tháng 12 - 1953, Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ nhằm tiêu diệt lực lượng địch, giải phóng vùng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào.Đợt 1: Từ 13 / 3 đến 17 / 3 / 1954Ta tiến công Him Lamvà toàn bộ phân khu Bắc Cuộc tấn công mở đầu chiến dịch ĐBPĐợt 2: Từ 30 / 3 đến 26 / 4 / 1954Ta tiến công các cứ điểmphía đông của phân khu Trung tâm .Tiến công và bao vây khu Trung tâmĐợt 3: Từ 01 / 5 đến 07 / 5 / 1954Ta đánh chiếm khu Trung Tâm và phân khu Nam Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợiDIỄN BIẾN CHIẾN DỊCH LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦChiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu từ ngày l3 - 3 - l954 đến hết ngày 7 - 5 - l95, chia làm 3 đợt :+ Đợt l quân ta tiến công tiêu diệt cụm cứ điểm Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc.+ Đợt 2, quân ta tiến công tiêu diệt các cứ điểm phía đông phân khu Trung tâm.+ Đợt 3, quân ta đồng loạt tiến công các cứ điểm còn lại ở phân khu Trung tâm và phân khu Nam. Chiều 7 - 5, tướng Đờ Ca-xtơ-ri cùng toàn bộ Ban tham mưu của dịch đầu hàng.KẾT QUẢ- Kết quả : Ta đã loại khỏi vòng chiến đấu l6 200 địch, bắn rơi và phá huỷ 62 máy bay các loại, thu toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến tranh.Ý NGHĨA- Ý nghĩa : làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Na-va, buộc Pháp phải kí Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Đông Dương. Hội nghị Bộ chính trị và Trung ương Đảng họp (9. 1953) đã đề ra kế hoạch tác chiến Đông - Xuân (1953 -1954) với quyết tâm: ? A. Đánh địch ở mặt trận sau lưng địch? B. Giữ vững quyền chủ động đánh địch trên cả 2 mặt trận (chính diện và sau lưng địch).? C. Đánh địch ở mặt trận chính diện.CUỘC TIẾN CÔNG CHIẾN LƯỢC ĐÔNG – XUÂN 1953 – 1954Hãy đánh dấu  vào câu trả lời đúng nhất trong các câu sau: Hội nghị Bộ chính trị và Trung ương Đảng họp (9. 1953) đã đề ra kế hoạch tác chiến Đông - Xuân (1953 -1954) với quyết tâm: ? A. Đánh địch ở mặt trận sau lưng địch? B. Giữ vững quyền chủ động đánh địch trên cả 2 mặt trận (chính diện và sau lưng địch).? C. Đánh địch ở mặt trận chính diện.CUỘC TIẾN CÔNG CHIẾN LƯỢC ĐÔNG – XUÂN 1953 – 1954Thực hiện kế hoạch tác chiến Đông- Xuân (1953 - 1954), phương châm chiến lược của ta là:? A. Tích cực chủ động, ? B. Vừa đánh vừa đàm? C. Cơ động, linh hoạt.? D. Tích cực chủ động, cơ động, linh họatCUỘC TIẾN CÔNG CHIẾN LƯỢC ĐÔNG – XUÂN 1953 – 1954Hãy đánh dấu  vào câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:Thực hiện kế hoạch tác chiến Đông- Xuân (1953 - 1954), phương châm chiến lược của ta là:? A. Tích cực chủ động, ? B. Vừa đánh vừa đàm? C. Cơ động, linh hoạt.? D. Tích cực chủ động, cơ động, linh họatCUỘC TIẾN CÔNG CHIẾN LƯỢC ĐÔNG – XUÂN 1953 – 1954Thực hiện phương hướng chiến lược đã nêu, quân ta tích cực, chủ động tiến công địch ở bốn hướng là Tây Bắc, . . . . . . . . , Bắc Tây Nguyên và . . . . . . . . , đánh vào những nơi ta cho là chắc thắng nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, khiến chúng bị động và phải điều quân ra khỏi đồng bằng Bắc Bộ đến những nơi rừng núi hiểm trở như Điện Biên Phủ, . . . . . , Plâycu và. . . . . . . Như vậy, cuộc tiến công chiến lược Đông- Xuân của ta (1953 - 1954) đã . . . . . . . . . kế hoạch Nava của Pháp - Mĩ, buộc chúng phải phân tán ra nhiều hướng.CUỘC TIẾN CÔNG CHIẾN LƯỢC ĐÔNG – XUÂN 1953 – 1954Điền các từ thích hợp vào chỗ trống: Xê-nô, Thượng Lào, Trung Lào, Luông Pha-bang, làm phá sản bước đầuThực hiện phương hướng chiến lược đã nêu, quân ta tích cực, chủ động tiến công địch ở bốn hướng là Tây Bắc, Trung Lào, Bắc Tây Nguyên và Thượng Lào, đánh vào những nơi ta cho là chắc thắng nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, khiến chúng bị động và phải điều quân ra khỏi đồng bằng Bắc Bộ đến những nơi rừng núi hiểm trở như Điện Biên Phủ, Xê-nô, Plâycu và Luông pha - băng. Như vậy, cuộc tiến công chiến lược Đông- Xuân của ta (1953 - 1954) đã làm phá sản bước đầu kế hoạch Nava của Pháp - Mĩ, buộc chúng phải phân tán ra nhiều hướng.CUỘC TIẾN CÔNG CHIẾN LƯỢC ĐÔNG – XUÂN 1953 – 1954CHIẾN DỊCH LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ Địch cho xây dựng Điện Biên Phủ thành …………………………..mạnh nhất Đông Dương với lực lượng …………....tên địch, được bố trí làm ….. ….cứ điểm, chia làm ….….. phân khu: Phân khu ……., phân khu …………và phân khu ………. Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được Pháp - Mỹ xem là “Pháo đài……………………..”. Địch cho xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương với lực lượng 16200 tên địch, được bố trí làm 49 cứ điểm, chia làm 3 phân khu : Phânkhu Bắc, phân khu Trung tâm và phân khu Nam. Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được Pháp-Mỹ xem là “Pháo đài bất khả xâm phạm”.CHIẾN DỊCH LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦDIỄN BIẾN CHIẾN DỊCH LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ Ta tấn công Điện Biên Phủ chia thành …….. đợt. Chiến dịch bắt đầu từ ngày ………. đến ngày ………Kết quả: Ta tiêu diệt hoàn toàn ………………………Loại khỏi vòng chiến …………. tên địch. Phá huỷ toàn bộ phương tiện chiến tranh, bắn cháy ……máybay của địch.Ý nghĩa: Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch…………..Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp ở ………………………DIỄN BIẾN CHIẾN DỊCH LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ Ta tấn công Điện Biên Phủ chia thành 3 đợt. Chiến dịch bắt đầu từ ngày 13/03 đến ngày 17/05/1954Kết quả: Ta tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Loại khỏi vòng chiến 16200 tên địch. Phá huỷ toàn bộ phương tiện chiến tranh, bắn cháy62 máy bay của địch.Ý nghĩa: Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Na-vaChấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương.THÀNH TÍCH CHIẾN ĐẦU CỦA QUÂN VÀ DÂN TA TRONG 9 NĂM KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1945 – 1954)NHỮNG THẮNG LỢI CƠ BẢN TRÊN MẶT TRẬN CHÍNH TRỊ CỦA QUÂN DÂN TA TỪ 12/1946 ĐẾN 07/1954NHỮNG THẮNG LỢI CƠ BẢN TRÊN MẶT TRẬN QUÂN SỰ CỦA QUÂN DÂN TA TỪ 12/1946 ĐẾN 07/1954HẾT TIẾT 1

Danh sách file (1 files)

Bài viết liên quan