Monday, 19/04/2021 - 08:53|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Bài 24. Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa-bai-tieu-hoa-thi-gvg-2-8427493.html

 16/11/2012, 07:56
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁOGV THỰC HIỆN: TRẦN THỊ ĐỖ UYÊNNhiệt liệt chào mừng quý thầy cô đến dự tiết thi giảng lớp 8a3Thứ 5/15/11/2012CHƯƠNG V: TIÊU HOÁTIẾT 26, BÀI 24:TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓAI. Thức ăn và sự tiêu hóa*Thức ăn gồm:- Chất hữu cơ: gluxit, lipit, protein, axit nucleic, vitamin.- Chất vô cơ: Muối khoáng, nước.Các chất trong thức ănCác chất hấp thụ đượcVitaminNướcAxit nuclêicProtêinGluxitLipitHoạt động hấp thụAxit aminVitaminCác chất hữu cơMuối khoángAxit béo vàglixêrinCác thành phần của NuclêôtitThứ 5/15/11/2012CHƯƠNG V: TIÊU HOÁTIẾT 26, BÀI 24:TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓAI. Thức ăn và sự tiêu hóaSơ đồ khái quát về thức ăn và các hoạt động chủ yếu của quá trình tiêu hóaĐường đơnThứ 5/15/11/2012CHƯƠNG V: TIÊU HOÁTIẾT 26, BÀI 24:TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓAI. Thức ăn và sự tiêu hóaSơ đồ khái quát về các hoạt động của quá trình tiêu hóaBiến đổi lí họcTiêu hóa thức ănHấp thụ chất dinh dưỡngThải phânĐẩy các chất trong ống tiêu hóaTiết dịch tiêu hóaĂnBiến đổi hĩa họcThứ 5/15/11/2012CHƯƠNG V: TIÊU HOÁTIẾT 26, BÀI 24:TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓAI. Thức ăn và sự tiêu hóaThứ 5/15/11/2012CHƯƠNG V: TIÊU HOÁTIẾT 26, BÀI 24:TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓAI. Thức ăn và sự tiêu hóa1. Chất nào trong thức an không bị biến đổi về mặt hoá học trong quá trỡnh tiêu hoá?2. Chất nào trong thức an bị biến đổi về mặt hoá học trong quá trỡnh tiêu hoá?3. Quỏ trỡnh tiờu húa bao g?m nh?ng ho?t d?ng no?4. Vai trũ c?a tiờu húa d?i v?i co th? ngu?i l gỡ?Thảo luậnThứ 5/15/11/2012CHƯƠNG V: TIÊU HOÁTIẾT 26, BÀI 24:TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓAI. Thức ăn và sự tiêu hóaThứ 5/15/11/2012CHƯƠNG V: TIÊU HOÁTIẾT 26, BÀI 24:TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓAI. Thức ăn và sự tiêu hóa*Thức ăn gồm: Chất vô cơ và hữu cơ* Quá trình tiêu hóa gồm các hoạt động: Ăn và uống, đẩy thức ăn vào ống tiêu hóa, tiêu hóa thức ăn, hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân.*Vai trò: biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể có thể hấp thụ được và thải bỏ các chất cặn bã trong thức ăn. 4. Vai trò của tiêu hóa đối với cơ thể người là gì?Thứ 5/15/11/2012CHƯƠNG V: TIÊU HOÁTIẾT 26, BÀI 24:TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓAI. Thức ăn và sự tiêu hóaII. Các cơ quan tiêu hóaCác cơ quan trong hệ tiêu hóa của cơ thể ngườiThứ 5/15/11/2012CHƯƠNG V: TIÊU HOÁTIẾT 26, BÀI 24:TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓAI. Thức ăn và sự tiêu hóaII. Các cơ quan tiêu hóaThứ 5/15/11/2012CHƯƠNG V: TIÊU HOÁTIẾT 26, BÀI 24:TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓAI. Thức ăn và sự tiêu hóaII. Các cơ quan tiêu hóaThứ 5/15/11/2012CHƯƠNG V: TIÊU HOÁTIẾT 26, BÀI 24:TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓAI. Thức ăn và sự tiêu hóaII. Các cơ quan tiêu hóaCác cơ quan trong hệ tiêu hóa của cơ thể người Miệng Hầu Thực quản Dạ dày Ruột non Ruột già Ruột thẳng Hậu môn Tuyến nước bọt Tuyến vị Tuyến gan Tuyến tụy Tuyến ruộtThứ 5/15/11/2012CHƯƠNG V: TIÊU HOÁTIẾT 26, BÀI 24:TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓAI. Thức ăn và sự tiêu hóaII. Các cơ quan tiêu hóaCác cơ quan trong hệ tiêu hóa của cơ thể ngườiThứ 5/15/11/2012CHƯƠNG V: TIÊU HOÁTIẾT 26, BÀI 24:TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA1. Chất không bị biến đổi về mặt hóa học trong quá trình tiêu hóa:Gluxit b. Lipit c. Prôtêin 2. Chất bị biến đổi về mặt hóa học trong quá trình tiêu hóa: b.Vitamin c.Muối khoáng d. Nước3. Nêu các hoạt động trong quá trình tiêu hóa?d. Vitamina. LipitDặn dò -Học bài, trả lời câu hỏi SGK. -Xem trước bài tiêu hóa ở khoang miệng.CHÂN THÀNH CÁM ƠNCHÚCQUÝTHẦYCÔNHIỀUSỨCKHỎECHÚCCÁCEM HỌCSINHHỌCGIỎI

Danh sách file (1 files)

Bài viết liên quan