Tuesday, 20/10/2020 - 07:00|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Thông báo kết quả thi học sinh giỏi thí nghiệm thực hành-thong-bao-ket-qua-thi-hoc-sinh-gioi-thi-nghiem-thuc-hanh-11436679.html

 15/12/2015, 21:00
UBND HUYỆN CAO LÃNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH VÒNG HUYỆN Năm học 2015-2016 TT Môn Họ và tên HS Tên Giới tính Ngày sinh Lớp Đơn vị Điểm Giải Ghi chú1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 Hóa Nguyễn Hoàng Huy Nam 2001 9A1 Nguyễn Văn Khải 17.5 Nhất Dự thi tỉnh2 Hóa Mai Phạm Tuân Nam 2001 9A3 THCS Nguyễn Văn Đừng 16.75 Nhì Dự thi tỉnh3 Hóa Đào Thị Bích Trâm Nữ 2001 9A1 THCS Mỹ Hội 15.5 Nhì Dự thi tỉnh4 Hóa Trần Hoàng Phương Nam 2001 9A2 TH và THCS Mỹ Thọ 14.5 Ba Dự thi tỉnh5 Hóa Tăng Anh Hào Nam 2001 9a1 THCS Bình Thạnh 13.5 Ba Dự thi tỉnh6 Hóa Đinh Thị Thuỳ Dương Nữ 2001 9A3 THCS Mỹ Hiệp 13.25 Ba 7 Hóa Lê Thị Cẩm Tiên Nữ 2001 9A1 THCS Tân Hội Trung 13 Ba 8 Hóa Bùi Thị Ngọc Trinh Nữ 2001 9A1 THCS Tân Hội Trung 13 Ba 9 Hóa Phan Thúy Quyên Nữ 2001 9A1 Nguyễn Văn Khải 12.5 KK 10 Hóa Trần Thị Bích Đào Nữ 2001 9A1 Nguyễn Văn Khải 12.25 KK 11 Hóa Đỗ Huy Trọng Nam 2001 9A1 THCS Phương Trà 12 KK 12 Hóa Cao Thị Anh Thư Nữ 2001 9A1 THCS Mỹ Hội 11.75 KK 13 Hóa Phạm Thị Cẩm Trinh Nữ 2001 9A1 THCS Mỹ Hội 11.5 KK 14 Hóa Lê Thị Ái Vân Nữ 2001 9 THCS TT Mỹ Thọ 11.5 KK 15 Hóa Hồ Thảo My Nữ 2001 9A1 THCS Nguyễn Văn Đừng 11 KK 16 Hóa Phạm Lê Yến Ngân Nữ 2001 9A1 THCS Nhị Mỹ 10.75 KK 17 Hóa Đoàn Hửu Nghĩa Nam 2001 9A TH và THCS Đinh Công Bê 10.75 KK 18 Hóa Phạm Thị Phương Thảo Nữ 2001 9A1 Nguyễn Văn Khải 10 KK 19 Hóa  Nguyễn Thị Tím  Nữ 2001  9A1  TH và THCS Mỹ Xương 9.5 20 Hóa Nguyễn Thị Minh Châu Nữ 2001 9A1 THCS Phương Trà 9.25 21 Hóa Vỏ Thị Thanh Trúc Nữ 2001 9A1 THCS Nhị Mỹ 9.25 22 Hóa Phan Ngọc Mai Anh Nữ 2001 9 THCS TT Mỹ Thọ 9 23 Hóa Nguyễn Minh Hiếu Nam/ 2001 9A1 THCS Phương Trà 9 24 Hóa Nguyễn Lương Ngọc Phụng Nữ 2001 9A3 THCS Mỹ Hiệp 9 25 Hóa Đoàn Cao Sang Nam 2001 9a1 THCS Bình Thạnh 9 26 Hóa Nguyễn Thị Hồng Tươi Nữ 2001 9A1 THCS Nhị Mỹ 9 27 Hóa Lê Trung Hậu   Nam 2001  9A2  TH và THCS Mỹ Xương 8.75 28 Hóa Lê Thị Như Huỳnh Nữ 2001 9A1 THCS Phương Trà 8.5 29 Hóa Trần Thị Như Ý Nữ 2001 9A2 THCS Nguyễn Văn Đừng 8.5 30 Hóa Trần Thị Ngọc Trâm Nữ 2001 9A3 THCS Phương Thịnh 8.25 31 Hóa Nguyễn Thị Trúc Duyên Nữ 2001 9A3 THCS Bình Hàng Tây 8 32 Hóa Nguyễn Thị Minh Thư Nữ 2001 9A2 THCS Nguyễn Văn Đừng 8 33 Hóa Nguyễn Thị Huỳnh Như Nữ 2001 9A1 THCS Nguyễn Minh Trí 7.75 34 Hóa Phạm Thị Phương Thảo Nữ 2001 9A1 THCS Nguyễn Minh Trí 7.75 35 Hóa Trần Tiểu Bình Nam 2001 9A1 THCS Nhị Mỹ 7.25 36 Hóa Đào Minh Hiếu Nam 2001 9 THCS TT Mỹ Thọ 7.25 37 Hóa Trần Văn Nghĩa Nam 2001 9A1 THCS Tân Nghĩa 7.25 38 Hóa Lê Thị Yến Nhi Nữ 2001 9A2 THCS Phương Thịnh 7.25 39 Hóa Trần Công Hiếu Nam 2001 9 THCS TT Mỹ Thọ 7 40 Hóa Bùi Thị Cẩm Liên Nữ 2001 9A1 THCS Tân Hội Trung 7 41 Hóa Nguyễn Thị Huỳnh Như Nữ 2001 9A1 THCS Phương Trà 7 42 Hóa Trần Quốc Huy Nam 2001 9A1 THCS Phương Thịnh 6.5 43 Hóa Nguyễn Ngọc Cẩm Linh Nữ 2001 9A1 THCS Mỹ Long  6.5 44 Hóa Phạm Ngọc Hậu Nam 2001 9a1 THCS Bình Thạnh 6.25 45 Hóa Hồ Thái Thảo Vy Nữ 2001 9A3 THCS Bình Hàng Tây 6.25 46 Hóa Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 2001 9A1 THCS Tân Nghĩa 6 47 Hóa Nguyễn Ngọc Thuý Nhi Nữ 2001 9A3 THCS Mỹ Hiệp 6 48 Hóa  Bùi Đặng Thảo Vy Nữ 2001 9A1 THCS Mỹ Long  6 49 Hóa Trần Thị Mỹ Hạnh Nữ 2001 9A3 THCS Bình Hàng Tây 5.75 50 Hóa Võ Minh Luân Nam 2001 9A1 THCS Nguyễn Minh Trí 5.5 51 Hóa Hà Văn Tình Nam 2001 9A4 THCS Tân Hội Trung 5.5 52 Hóa  Phạm Minh Trí Nam 2001 9A1 THCS Mỹ Long  5.25 53 Hóa Đỗ Trà Mi Nữ 2001 9A1 THCS Tân Hội Trung 5 54 Hóa Nguyễn Ngọc Bảo Trâm Nữ 2001 9 THCS TT Mỹ Thọ 5 55 Hóa Lê Tuấn Hùng Nam 2001 9A1 THCS Nhị Mỹ 4.75 56 Hóa Lê Thị Thanh Mai Nữ 2001 9A2 THCS Bình Hàng Tây 4.75 57 Hóa Đinh Trần Nữ Ngọc Như Nữ 2001 9A1 Nguyễn Văn Khải 4.5 58 Hóa Nguyễn Văn Thanh Nam 2001 9A2 THCS Gáo Giồng 4.5 59 Hóa Nguyễn Minh Anh Nữ 2001 9A3 THCS Mỹ Hiệp 4 60 Hóa Bùi Phước Lộc Nam 2001 9A2 THCS Phương Thịnh 4 61 Hóa Nguyễn Thành Nhớ Nam 2001 9A1 TH và THCS Ba Sao 3.5 62 Hóa Nguyễn Phú Toàn Nam 2001 9A3 THCS Phương Thịnh 3.25 63 Hóa Nguyễn Thị Mỹ Hằng Nữ 2001 9A2 THCS Gáo Giồng 3 64 Hóa Phạm Thị Mỹ Tiên Nữ 29/09/2001 9A TH và THCS Thiện Mỹ 3 65 Hóa Huỳnh Lê Ngọc Hoài Nữ 2001 9A1 THCS Mỹ Long  2.75 66 Hóa Võ Phước Thịnh Nam 2001 9A TH và THCS Đinh Công Bê 2.75 67 Hóa Huỳnh Công Chánh Nam 16/10/2001 9A TH và THCS Đinh Công Bê 2.5 68 Hóa Hồ Kỳ Quang Nam 2001 9A2 THCS Bình Hàng Tây 2 69 Hóa  Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 2001 9A1 THCS Mỹ Long  1.75 1 Sinh Nguyễn Thiện Trúc Giang Nữ 2001 9A3 THCS Mỹ Hiệp 18.5 Nhất Dự thi tỉnh2 Sinh Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 2001 9A3 THCS Mỹ Hiệp 18.5 Nhất Dự thi tỉnh3 Sinh Trần Thuý Vy Nữ 2001 9A3 THCS Mỹ Hiệp 18 Nhì Dự thi tỉnh4 Sinh Nguyễn Thanh Hằng Nữ 2001

Danh sách file (1 files)

Bài viết liên quan