Friday, 30/10/2020 - 10:58|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Kết quả thi GVDG cấp tỉnh 2015-2016-ket-qua-thi-gvdg-cap-tinh-2015-2016-11641630.html

 09/05/2016, 14:38
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KẾT QUẢ HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI THCS CẤP TỈNH LẦN THỨ IX NĂM HỌC 2015-2016 TT Họ và tên Năm sinh Giới tính Trường THCS Huyện/Thị/Thành Môn Kết quả Ghi chú(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7)1 Nguyễn Thị Thúy Hằng 1975 Nữ Mỹ Hội H. Cao Lãnh Âm nhạc Giáo viên dạy giỏi 2 Ngô Thị Diễm Kiều 1981 Nữ Thường Phước 1 H. Hồng Ngự Âm nhạc Giáo viên dạy giỏi 3 Bùi Minh Quang 1980 Nam Tân Hộ Cơ H. Tân Hồng Âm nhạc Giáo viên dạy giỏi 4 Nguyễn Văn Thanh 1985 Nam An Bình A TX Hồng Ngự Âm nhạc Giáo viên dạy giỏi Viên phấn vàng5 Nguyễn Văn Trực 1981 Nam Mỹ Hiệp H. Cao Lãnh Âm nhạc Giáo viên dạy giỏi 6 Nguyễn Trọng Vĩnh 1982 Nam An Hòa H. Tam Nông Âm nhạc Chưa đạt 7 Ngô Nhựt Đoàn 1980 Nam Mỹ Long H. Cao Lãnh GDCD Giáo viên dạy giỏi 8 Nguyễn Thị Thuý Hằng 1978 Nữ Phú Thuận A H. Hồng Ngự GDCD Giáo viên dạy giỏi 9 Trần Thị Thu Hằng 1979 Nữ Thống Linh TP Cao Lãnh GDCD Giáo viên dạy giỏi 10 Lê Thị Bích Tơ 1983 Nữ Tân Kiều H. Tháp Mười GDCD Giáo viên dạy giỏi 11 Bùi Thạnh Trị 1984 Nam Phú Thuận B H. Hồng Ngự GDCD Giáo viên dạy giỏi Viên phấn vàng12 Dương Thị Thanh Tuyền 1988 Nữ Phú Ninh H. Tam Nông GDCD Giáo viên dạy giỏi 13 Nguyễn Thị Trúc Giang 1988 Nữ Tân Mỹ H. Thanh Bình GDCD Chưa đạt 14 Phạm Kim Hồng 1978 Nữ Long Hưng A H. Lấp Vò GDCD Chưa đạt 15 Thiều Thị Lan 1980 Nữ Phú Long H. Châu Thành GDCD Chưa đạt 16 Nguyễn Thị Thấm 1988 Nữ Phú Thọ H. Tam Nông GDCD Chưa đạt 17 Nguyễn Nhật Trường 1980 Nam Mỹ An Hưng B H. Lấp Vò GDCD Chưa đạt 18 Lê Thị Như Tuyết 1980 Nữ Tân Long H. Thanh Bình GDCD Chưa đạt 19 Nguyễn Thị Thu Hiền 1980 Nữ Nguyễn Thị Lựu TP Cao Lãnh Địa lý Giáo viên dạy giỏi 20 Lê Kim Hoàng 1983 Nữ Định An H. Lấp Vò Địa lý Giáo viên dạy giỏi 21 Hồ Thị Kim Huệ 1983 Nữ Phú Ninh H. Tam Nông Địa lý Giáo viên dạy giỏi 22 Nguyễn Minh Khương 1981 Nam Xã Mỹ An H. Tháp Mười Địa lý Giáo viên dạy giỏi 23 Huỳnh Thị Chúc Linh 1978 Nữ An Lạc TX Hồng Ngự Địa lý Giáo viên dạy giỏi 24 Bùi Thị Xuân Phương 1983 Nữ TT Lấp Vò H. Lấp Vò Địa lý Giáo viên dạy giỏi 25 Nguyễn Phước Sang 1982 Nam Long Khánh B H. Hồng Ngự Địa lý Giáo viên dạy giỏi 26 Trần Thị Kim Tuyền 1984 Nữ Tân Thành A H. Tân Hồng Địa lý Giáo viên dạy giỏi 27 Võ Thị Ngọc Tuyết 1988 Nữ Tân Hội Trung H. Cao Lãnh Địa lý Giáo viên dạy giỏi 28 Thái Thị Kim Chi 1988 Nữ TT Mỹ An H. Tháp Mười Địa lý Chưa đạt 29 Nguyễn Mạnh Hải 1979 Nam Nguyễn Quang Diêu H. Tân Hồng Địa lý Chưa đạt 30 Phạm Thị Hiếu 1983 Nữ Lưu Văn Lang TP Sa Đéc Địa lý Chưa đạt 31 Ngô Kim Huyền 1980 Nữ Tân Khánh Đông TP Sa Đéc Địa lý Chưa đạt 32 Huỳnh Kim Như 1982 Nữ Tân Hòa H. Lai Vung Địa lý Chưa đạt 33 Huỳnh Văn Mỹ Phước 1982 Nam Thường Phước 1 H. Hồng Ngự Địa lý Chưa đạt 34 Huỳnh Thị Kim Thoa 1983 Nữ Phú Xuân H. Tam Nông Địa lý Chưa đạt 35 Ngô Thị Ngọc Tú 1984 Nữ Mỹ Hiệp H. Cao Lãnh Địa lý Chưa đạt 36 Phạm Thị Ngọc Bích 1984 Nữ Gáo Giồng H. Cao Lãnh Hóa học Giáo viên dạy giỏi 37 Phan Thị Huê 1983 Nữ Tân Hội TX Hồng Ngự Hóa học Giáo viên dạy giỏi 38 Lê Văn Linh 1985 Nam Phan Bội Châu TP Cao Lãnh Hóa học Giáo viên dạy giỏi 39 Vương Thị Hồng Thắm 1979 Nữ Thống Linh TP Cao Lãnh Hóa học Giáo viên dạy giỏi 40 Đặng Huỳnh Anh Thư 1981 Nữ An Thạnh TX Hồng Ngự Hóa học Giáo viên dạy giỏi 41 Huỳnh Kim Tiền 1981 Nữ Tân Khánh Đông TP Sa Đéc Hóa học Giáo viên dạy giỏi 42 Nguyễn Thị Kim Yến 1983 Nữ TT Lấp Vò H. Lấp Vò Hóa học Giáo viên dạy giỏi 43 Võ Thu Hồng 1983 Nữ Nguyễn Văn Tiệp H. Tân Hồng Hóa học Chưa đạt 44 Bùi Văn Ngoãn 1988 Nam Phú Thuận B H. Hồng Ngự Hóa học Chưa đạt 45 Đặng Thị Mỹ Ngọc 1982 Nữ An Hiệp H. Châu Thành Hóa học Chưa đạt 46 Nguyễn Văn Phúc 1980 Nam Tân Thạnh H. Thanh Bình Hóa học Chưa đạt 47 Lâm Văn Tài 1981 Nam Mỹ Hiệp H. Cao Lãnh Hóa học Chưa đạt 48 Bùi Thị Bích Trăm 1986 Nữ An Khánh H. Châu Thành Hóa học Chưa đạt 49 Bùi Minh Trí 1985 Nam Phú Thành B H. Tam Nông Hóa học Chưa đạt 50 Nguyễn Ngọc Tuyết 1981 Nữ TT Mỹ An H. Tháp Mười Hóa học Chưa đạt 51 Hồ Mỹ Xuyên 1982 Nữ Hòa Long H. Lai Vung Hóa học Chưa đạt 52 Nguyễn Thị Kim Anh 1984 Nữ Tân Hòa H. Thanh Bình Lịch sử Giáo viên dạy giỏi 53 Bùi Thị Ngọc Dư 1986 Nữ An Lạc TX Hồng Ngự Lịch sử Giáo viên dạy giỏi 54 Trần Văn Dương 1979 Nam Long Khánh B H. Hồng Ngự Lịch sử Giáo viên dạy giỏi 55 Nguyễn Thị Mỹ Linh 1989 Nữ Phú Đức H. Tam Nông Lịch sử Giáo viên dạy giỏi 56 Lê Bảo Nhân 1985 Nam Nguyễn Quang Diêu H. Tân Hồng Lịch sử Giáo viên dạy giỏi 57 Lê Minh Quý 1982 Nam Mỹ Hội H. Cao Lãnh Lịch sử Giáo viên dạy giỏi 58 Phạm Thị Tú Trinh 1988 Nữ Thường Thới Hậu A H. Hồng Ngự Lịch sử Giáo viên dạy giỏi 59 Trần Thị Thanh Tuyền 1982 Nữ Mỹ An Hưng A H. Lấp Vò Lịch sử Giáo viên dạy giỏi Viên phấn vàng60 Dương Lương Hoàng Đạo 1982 Nam Lưu Văn Lang TP Sa Đéc Lịch sử Chưa đạt 61 Vũ Thị Thu Hà 1979 Nữ An Hiệp H. Châu Thành Lịch sử Chưa đạt 62 Trần Trí Nhân 1983 Nam Phú Long H. Châu Thành Lị

Danh sách file (1 files)