Friday, 30/10/2020 - 11:14|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI IOE VÒNG TỈNH-danh-sach-hoc-sinh-du-thi-ioe-vong-tinh-11508742.html

 01/02/2016, 15:02
UBND HUYỆN CAO LÃNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5 DỰ THI IOE VÒNG TỈNH STT ID Họ và tên Điểm Thời gian thi Số lần thi Trường Quận/Huyện Ghi chú1 1218641968 Lâm Hồng Hà 1890 25 phút 49 giây 1 Trường Tiểu học An Bình Huyện Cao Lãnh 2 1221530956 Lê Nhật Khôi 1850 24 phút 32 giây 1 Trường Tiểu học thị trấn Mỹ Thọ 1 Huyện Cao Lãnh 3 1221531357 Nguyễn Hoàng Khang 1800 20 phút 5 giây 1 Trường Tiểu học thị trấn Mỹ Thọ 1 Huyện Cao Lãnh 4 1220397898 Nguyễn Hoàng Phúc 1630 29 phút 19 giây 1 Trường Tiểu học Mỹ Long Huyện Cao Lãnh 5 1228175860 Nguyen Truong Thanh 1600 25 phút 37 giây 1 Trường Tiểu học Bình Hàng Tây 1 Huyện Cao Lãnh 6 1222250768 Nguyễn Trần Anh Thư 1580 20 phút 30 giây 1 Trường Tiểu học thị trấn Mỹ Thọ 1 Huyện Cao Lãnh 7 1225314345 Le Thai Kha Han 1580 22 phút 11 giây 1 Trường TH-THCS Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh 8 1219998363 Phạm Võ Khánh Hà 1550 26 phút 33 giây 1 Trường Tiểu học Phương Trà 2 Huyện Cao Lãnh 9 1221827051 Nguyễn Luận Văn Kiện 1510 24 phút 56 giây 1 Trường Tiểu học thị trấn Mỹ Thọ 1 Huyện Cao Lãnh 10 1221782764 Nguyễn Thị Bích Huyền 1510 26 phút 20 giây 1 Trường Tiểu học Phương Trà 2 Huyện Cao Lãnh 11 1210269249 Dương Hồng Đắc Hưng 1500 27 phút 51 giây 1 Trường Tiểu học Bình Hàng Tây 1 Huyện Cao Lãnh 12 1221824690 Nguyễn Hoàng Bảo Duy 1450 22 phút 59 giây 1 Trường Tiểu học thị trấn Mỹ Thọ 1 Huyện Cao Lãnh 13 1221612825 Nguyễn Thanh Thảo 1450 27 phút 1 giây 1 Trường Tiểu học thị trấn Mỹ Thọ 1 Huyện Cao Lãnh Tổng cộng danh sách có: 13 học sinh. Người lập bảng TRƯỞNG PHÒNG

Danh sách file (1 files)