Sunday, 07/06/2020 - 02:30|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Ket qua ViOlympic toan 9 - vong huyen 2015-ket-qua-violympic-toan-9-vong-huyen-2015-10983441.html

 12/03/2015, 12:17
STT ID Họ và tên Khối Lớp Trường Quận/Huyện Tỉnh/Thành phố Điểm Thời gian Lần thi Ngày thi1 31927942 Đào Minh Thư 9 9a10 Trường Thcs Thị Trấn Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 275 34`20 1 3/12/2015 11:312 31962088 Nguyễn Thị Mỹ Linh 9 9A10 Trường Thcs Thị Trấn Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 275 41`32 1 3/12/2015 11:403 27866135 Hồ Trần Văn Bảo 9 9a1 Trường Thcs Bình Thạnh Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 275 42`4 1 3/12/2015 11:394 31287878 Nguyễn Minh Ký 9 9a10 Trường Thcs Thị Trấn Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 275 58`29 1 3/12/2015 11:575 27905996 Võ Thanh Toàn 9 9a1 Trường Thcs Bình Thạnh Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 270 50`11 1 3/12/2015 11:476 30877720 Nguyễn Quang Nhựt 9 9a1 Trường Thcs Mỹ Long Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 265 44`9 1 3/12/2015 11:477 29877479 Lê Trọng Nguyễn 9 9a2 Trường Thcs Mỹ Hiệp Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 230 53`26 1 3/12/2015 11:508 29100572 Nguyễn Hiếu Hào 9 9a1 Trường THCS Mỹ Long Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 215 52`9 1 3/12/2015 11:499 32064738 Thiệu Kiều Anh 9 9a1 Trường Thcs Mỹ Long Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 210 52`24 1 3/12/2015 11:4910 31178333 Nguyễn Thị Huỳnh Như 9 9a10 Trường Thcs Thị Trấn Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 175 31`33 1 3/12/2015 11:2811 31427007 Nguyễn Vĩnh Phúc 9 9a3 Trường Thcs Mỹ Hiệp Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 175 54`35 1 3/12/2015 11:5112 31427486 Lê Thị Tuyết Anh 9 9a3 Trường Thcs Mỹ Hiệp Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 140 46`14 1 3/12/2015 11:4313 31352342 Lê Thị Xuân Uyên 9 9a10 Trường Thcs Thị Trấn Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 135 41`28 1 3/12/2015 11:3814 31425952 Nguyễn Ngọc Hằng 9 9a3 Trường Thcs Mỹ Hiệp Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 135 50`53 1 3/12/2015 11:5115 32668529 Nguyễn Thanh Tường Vy 9 9a4 Trường Thcs Nguyễn Văn Đừng Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 130 38`9 1 3/12/2015 11:3516 31213043 Nquyen Quoc Dai 9 9a1 Trường Thcs Tân Hội Trung Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 105 52`42 1 3/12/2015 11:4917 27574221 Huỳnh Nhĩ Khang 9 9A1 Trường THCS Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 70 52`27 1 3/12/2015 11:4918 27574450 Trần Thị Thiên Nhi 9 9a1 Trường THCS Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 70 53`47 1 3/12/2015 11:5119 30266063 Nguyễn Quốc Duy 9 9a1 Trường Thcs Tân Hội Trung Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 60 56`16 1 3/12/2015 11:5320 28106355 Nguyễn Kim Khánh 9 9a1 Trường Thcs Mỹ Long Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 50 49`49 1 3/12/2015 11:4721 31612454 Hứa Phước Lợi 9 9a3 Trường Thcs Tân Nghĩa Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 45 48`41 1 3/12/2015 11:46

Danh sách file (1 files)