Sunday, 07/06/2020 - 04:39|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Ket qua thi ViOlympic toan 7 - vong huyen 2015-ket-qua-thi-violympic-toan-7-vong-huyen-2015-10983887.html

 12/03/2015, 15:24
STT ID Họ và tên Khối Lớp Trường Quận/Huyện Tỉnh/Thành phố Điểm Thời gian Lần thi Ngày thi1 19342089 Nguyễn Vũ Anh Dũng 7 7a1 Trường THCS Mỹ Long Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 290 44`2 1 3/12/2015 14:112 31875739 Trần Hồng Ngân 7 7a1 Trường Thcs Thị Trấn Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 280 42`56 1 3/12/2015 14:103 30703759 Đinh Thị Ngọc Như 7 7a1 Trường Thcs Tân Hội Trung Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 255 42`19 1 3/12/2015 14:104 31892505 Trần Quang Phát 7 7a1 Trường Thcs Thị Trấn Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 220 46`16 1 3/12/2015 14:155 31894548 Trần Thị Hồng Yến 7 7a1 Trường Thcs Thị Trấn Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 210 40`54 2 3/12/2015 14:106 31901051 Trần Phước Nhân 7 7a4 Trường Thcs Bình Hàng Tây Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 205 43`22 1 3/12/2015 14:117 27447838 Phạm Thị Phương Quyên 7 7a1 Trường Thcs Nguyễn Văn Đừng Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 205 46`17 1 3/12/2015 14:158 31892354 Dương Lê Anh Thi 7 7a1 Trường Thcs Thị Trấn Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 195 40`47 1 3/12/2015 14:089 32145845 Trương Ngọc Ánh 7 7a1 Trường Thcs Thị Trấn Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 185 43`43 1 3/12/2015 14:1110 31877320 Thái Nhật Nam 7 7a2 Trường Thcs Thị Trấn Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 175 41`36 1 3/12/2015 14:1111 31877790 Nguyen Minh Man 7 7a1 Trường Thcs Bình Thạnh Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 170 37`10 1 3/12/2015 14:0512 29186143 Dao Phuoc Thinh 7 7a1 Trường Thcs Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 165 39`2 1 3/12/2015 14:0813 31900674 Lê Hồ Tường Vy 7 7a1 Trường Thcs Thị Trấn Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 160 52`5 1 3/12/2015 14:2114 27889933 Võ Nguyễn Tuyết Băng 7 7a1 Trường Thcs Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 155 45`15 1 3/12/2015 14:1215 28672796 Lê Trần Hoàng Phi 7 7a1 Trường THCS Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 155 47`15 1 3/12/2015 14:1616 29885987 Trần Phạm Hoàng Anh 7 7a2 Trường Thcs Nguyễn Minh Trí Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 150 46`54 1 3/12/2015 14:1417 31891253 Lê Nguyễn Hạnh Ngân 7 7a2 Trường Thcs Thị Trấn Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 145 52`11 1 3/12/2015 14:2118 31904245 Nguyễn Thanh Ngân 7 7a1 Trường Thcs Thị Trấn Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 130 43`43 1 3/12/2015 14:1119 32181595 Nguyễn Hiếu Kiên 7 7a1 Trường Thcs Thị Trấn Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 125 31`31 1 3/12/2015 14:0020 31901642 Đinh Lê Ngân Xuyến 7 7a4 Trường Thcs Bình Hàng Tây Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 120 51`46 1 3/12/2015 14:1921 31900936 Nguyễn Tiến Thành 7 7a4 Trường Thcs Bình Hàng Tây Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 110 50`10 1 3/12/2015 14:1922 31900768 Nguyễn Thành Văn 7 7a4 Trường Thcs Bình Hàng Tây Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 95 46`24 1 3/12/2015 14:1623 31901302 Võ Quang Nhật 7 7a4 Trường Thcs Bình Hàng Tây Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 55 36`11 1 3/12/2015 14:0424 31901756 Lê Thị Yến Như 7 7a4 Trường Thcs Bình Hàng Tây Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 55 37`29 1 3/12/2015 14:06

Danh sách file (1 files)