Sunday, 07/06/2020 - 04:38|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

DS thi IOE toàn quốc-ds-thi-ioe-toan-quoc-11022044.html

 30/03/2015, 22:24
DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI CẤP TOÀN QUỐC KỲ THI OLYMPIC TIẾNG ANH "QUA INTERNET CẤP TỈNH NĂM HỌC 2014-2015, LỚP 9" (Kèm theo Quyết định số: 250/QĐ-SGDĐT ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Sở GDĐT Đồng Tháp) STT ID Họ và tên Điểm Thời gian thi Số lần thi Trường Quận/Huyện Tỉnh/Thành phố1 1214289121 Tăng Trần Hiểu Nghĩa [Kết quả] 1870 29 phút 6 giây 1 Trường THCS Kim Hồng Thành phố Cao Lãnh Đồng Tháp2 1210319671 Quách Gia Khang [Kết quả] 1860 29 phút 21 giây 1 TrườngTHCS An Thạnh Thị xã Hồng Ngự Đồng Tháp3 71883433 Trần Thị Vân Anh [Kết quả] 1790 28 phút 25 giây 1 Trường THCS Thị trấn Lấp Vò Huyện Lấp Vò Đồng Tháp4 69391158 Hồ Bảo Ngọc [Kết quả] 1760 29 phút 12 giây 1 Trường THCS Lưu Văn Lang Thị xã Sa Đéc Đồng Tháp5 1211283426 Nguyễn Hoàng Nam [Kết quả] 1750 23 phút 56 giây 1 Trường THCS Nguyễn Thị Lựu Thành phố Cao Lãnh Đồng Tháp6 1212273507 Phạm Ngọc Hiếu Hạnh [Kết quả] 1710 29 phút 52 giây 1 Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp Huyện Tân Hồng Đồng Tháp7 1208572370 nguyễn thị thảo ly [Kết quả] 1690 27 phút 47 giây 1 Trường THCS Phú Điền Huyện Tháp Mười Đồng Tháp8 1209239235 Quách Nguyễn Thảo Vân [Kết quả] 1690 29 phút 13 giây 1 TrườngTHCS An Thạnh Thị xã Hồng Ngự Đồng Tháp9 1214554237 Từ Phước An Khang [Kết quả] 1680 29 phút 38 giây 1 Trường THCS Đốc Binh Kiều Huyện Tháp Mười Đồng Tháp10 1210409974 Lê Huỳnh Nguyệt Hà [Kết quả] 1670 29 phút 11 giây 1 Trường THCS Lưu Văn Lang Thị xã Sa Đéc Đồng Tháp11 1213923245 Nguyễn Hoàng Duy [Kết quả] 1670 29 phút 35 giây 1 Trường THCS Đốc Binh Kiều Huyện Tháp Mười Đồng Tháp12 1210513330 TRần Lưu Bình Trí [Kết quả] 1670 30 phút 1 Trường THCS Hùng Vương Thị xã Sa Đéc Đồng Tháp13 1209830630 Đào Lê Vân Anh [Kết quả] 1660 29 phút 18 giây 1 TrườngTHCS An Thạnh Thị xã Hồng Ngự Đồng Tháp14 104761231 Hồ Minh Hùng [Kết quả] 1650 30 phút 1 Trường THCS Bình Thành Huyện Lấp Vò Đồng Tháp15 1210730775 Nguyễn Hoàng Yến Nhi [Kết quả] 1630 28 phút 26 giây 1 Trường THCS Thống Linh Thành phố Cao Lãnh Đồng Tháp16 115918985 Nguyễn Ngọc Bảo Trân [Kết quả] 1630 28 phút 37 giây 1 Trường THCS Thị trấn Lấp Vò Huyện Lấp Vò Đồng Tháp17 1210406399 Lê Nguyễn Kiều Mỹ [Kết quả] 1630 29 phút 1 giây 1 Trường THCS Thị trấn Lấp Vò Huyện Lấp Vò Đồng Tháp18 85152117 Nguyễn Võ Bảo Ngọc [Kết quả] 1620 29 phút 11 giây 1 Trường THCS Lưu Văn Lang Thị xã Sa Đéc Đồng Tháp19 1211226702 Đỗ Nguyễn Hoàng Uyên [Kết quả] 1620 29 phút 12 giây 1 Trường THCS Hùng Vương Thị xã Sa Đéc Đồng Tháp20 1213125045 PHAN NGUYEN TRAM ANH [Kết quả] 1620 29 phút 39 giây 1 Trường THCS Kim Hồng Thành phố Cao Lãnh Đồng Tháp21 1209452685 Nguyên Thê Trân [Kết quả] 1620 30 phút 1 Trường THCS Tân Dương Huyện Lai Vung Đồng Tháp22 1210127491 Nguyễn Vũ Nghi [Kết quả] 1600 29 phút 24 giây 1 Trường THCS Lưu Văn Lang Thị xã Sa Đéc Đồng Tháp23 112199801 leminhtri [Kết quả] 1580 29 phút 39 giây 1 Trường THCS Nhị Mỹ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp24 1213894473 Nguyễn Thị Thanh Trúc [Kết quả] 1580 30 phút 1 Trường THCS Kim Hồng Thành phố Cao Lãnh Đồng Tháp25 1209817466 Từ Minh Đức [Kết quả] 1570 27 phút 35 giây 1 Trường THCS Nguyễn Chí Thanh Thành phố Cao Lãnh Đồng Tháp26 1210176982 Lê Khả Thi [Kết quả] 1570 29 phút 12 giây 1 Trường THCS Lưu Văn Lang Thị xã Sa Đéc Đồng Tháp27 1211723375 Nguyễn Phương Khánh Tuấn [Kết quả] 1570 29 phút 15 giây 1 Trường THCS Tân Nhuận Đông Huyện Châu Thành Đồng Tháp28 108649576 Võ Trí Thông [Kết quả] 1570 30 phút 1 Trường THCS Kim Hồng Thành phố Cao Lãnh Đồng Tháp29 1212790090 Thái Thanh Hà [Kết quả] 1560 29 phút 19 giây 1 Trường THCS Lưu Văn Lang Thị xã Sa Đéc Đồng Tháp30 1214064291 Nguyễn Trúc Thanh Lan [Kết quả] 1560 29 phút 36 giây 1 Trường THCS Kim Hồng Thành phố Cao Lãnh Đồng Tháp31 106448511 Hua Nhat Quang [Kết quả] 1550 26 phút 11 giây 1 Trường THCS Lưu Văn Lang Thị xã Sa Đéc Đồng Tháp32 1201850269 Dương Trần Kim Châu [Kết quả] 1540 29 phút 16 giây 1 Trường THCS Hùng Vương Thị xã Sa Đéc Đồng Tháp33 1211508390 Nguyễn Ngọc Gia Mẫn [Kết quả] 1540 29 phút 32 giây 1 Trường THCS Kim Hồng Thành phố Cao Lãnh Đồng Tháp34 1210355296 Ngọc Ngân [Kết quả] 1540 29 phút 34 giây 1 Trường THCS Kim Hồng Thành phố Cao Lãnh Đồng Tháp35 1211832955 Nguyễn Tử Kỳ [Kết quả] 1530 29 phút 7 giây 1 Trường THCS Lưu Văn Lang Thị xã Sa Đéc Đồng Tháp36 1210978213 Nguyễn Hoàng Duệ [Kết quả] 1530 30 phút 1 Trường THCS Hội An Đông Huyện Lấp Vò Đồng Tháp37 1207932921 Nguyễn Thị Tiểu Yến [Kết quả] 1530 30 phút 1 Trường THCS Thị trấn Lấp Vò Huyện Lấp Vò Đồng Tháp38 1201327533 Trương Trần Uyển Nhi [Kết quả] 1510 27 phút 24 giây 1 Trường THCS Võ Trường Toản Thành phố Cao Lãnh Đồng Tháp39 1210752680 Trần Kim Yến [Kết quả] 1500 29 phút 34 giây 1 Trường THCS Kim Hồng Thành phố Cao Lãnh Đồng Tháp40 1213287085 Huỳnh Trung Tín [Kết quả] 1490 27 phút 8 giây 1 Trường THCS Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp41 1211156029 Khương Nguyễn Anh Hà [Kết quả] 1490 29 phút 36 giây 1 Trường THCS Kim Hồng Thành phố Cao Lãnh Đồng Tháp42 1210666444 Nguyễn Lê Yến Nhi [Kết quả] 1480 29 p

Danh sách file (1 files)