Monday, 26/10/2020 - 00:13|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Thông báo kết quả thi HSG huyện - lần 1-thong-bao-ket-qua-thi-hsg-huyen-lan-1-10436682.html

 28/05/2014, 11:39
UBND HUYỆN CAO LÃNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GD&ĐT HUYỆN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LẦN 1 MÔN: NGỮ VĂN TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Lớp Điểm Ghi chú1 Nguyễn Kiều Trang Anh 2000 THCS TT Mỹ Thọ 8A1 12 Dự thi vòng 22 Lê Thị Trâm Anh 2000 THCS Nguyễn Văn Đừng 8A2 4 3 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 2000 THCS Nguyễn Văn Đừng 8A2 4 4 Trần Gia Bảo 2000 TH và THCS Mỹ Xương 8A1 4 5 Lê Phan khánh Châu 1999 TH và THCS Thiện Mỹ 8A1 4.5 6 Huỳnh Thị Kim Chi 2000 THCS Mỹ Hiệp 8A1 5 7 Phan Thị Ngọc Dung 2000 THCS Gáo Giồng 8A1 5.5 8 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 2000 Nguyễn Văn Khải 8a3 10.5 Dự thi vòng 29 Nguyễn Thị Hương Em 2000 THCS Gáo Giồng 8a3 10 Dự thi vòng 210 Đỗ Thị Trúc Giang 2000 Nguyễn Văn Khải 8a3 4 11 Thái Thị Út Hai 1999 THCS Tân Nghĩa 8A 5.5 12 Nguyễn Thị Hạnh 2000 THCS TT Mỹ Thọ 8A1 10.5 Dự thi vòng 213 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 2000 THCS Nguyễn Minh Trí 8A2 6 14 Phạm Thị Haral 2000 THCS Tân Nghĩa 8A1 7.5 15 Nguyễn Thị Ngọc Hân 2000 THCS Bình Thạnh 8A1 4.5 16 Nguyễn Văn Thị Hồng Huế 2000 Nguyễn Văn Khải 8A3 5.5 17 Bùi Thanh Huy 2000 THCS Nguyễn Minh Trí 8A3 5.5 18 Nguyễn Thị Như Í 2000 THCS TT Mỹ Thọ 8A3 7 19 Nguyễn Kim Khánh 2000 THCS Mỹ Long 8A1 8.5 Dự thi vòng 220 Võ Hào Kiệt 2000 THCS Nguyễn Minh Trí 8A1 5.5 21 Thái Thị Mỹ Linh 2000 THCS TT Mỹ Thọ 8A1 8.5 Dự thi vòng 222 Trương Thị Mỹ Linh 2000 THCS Phương Thịnh 8A2 5.5 23 Nguyễn Thị Yến Linh 2000 THCS Nhị Mỹ 8A 6.5 24 Đào Thị Kim Luyến 2000 THCS Mỹ Hội 8A 8 25 Trần Hồng Minh 2000 THCS Nhị Mỹ 8A1 5 26 Trần Ngọc Ngà 2000 THCS Nguyễn Minh Trí 8A1 Vắng 27 Nguyễn Thị Kim Ngân 1999 TH và THCS Đinh Công Bê 8A1 5.5 28 Võ Thanh Ngân 2000 THCS Tân Hội Trung 8A 1 4.5 29 Phan Thu Ngân 2000 THCS TT Mỹ Thọ 8A 1 4 30 Võ Thị Nhung Nghi 2000 THCS Mỹ Hiệp 8A 6 7 31 Phan Thị Bích Ngọc 2000 THCS Tân Hội Trung 8A 1 8 32 Lương Trọng Nhân 2000 THCS TT Mỹ Thọ 8A1 8.5 Dự thi vòng 233 Đào Phương Nhi 2000 THCS TT Mỹ Thọ 8A1 9.5 Dự thi vòng 234 Trần Thị Thiên Nhi 2000 THCS Mỹ Hội 8A1 5.5 35 Nguyễn Thị Yến Nhi 2000 THCS Bình Thạnh 8A2 5 36 Nguyễn Thị Yến Nhi 2000 THCS Phương Thịnh 8A2 4 37 Nguyễn Thị Yến Nhi 2000 THCS Nguyễn Minh Trí 8A2 7 38 Võ Thị Yến Nhi 2000 THCS Bình Hàng Tây 8A2 7 39 Nguyễn Thị Huỳnh Như 2000 THCS Nguyễn Văn Đừng 8A1 5 40 Trần Hữu Phát 2000 Nguyễn Văn Khải 8A1 6 41 Vỏ Thị Kiều Phương 2000 THCS Nhị Mỹ 8A1 5.5 42 Nguyễn Ngọc Minh Phương 2000 THCS TT Mỹ Thọ 8A3 5 43 Lê Minh Quân 2000 THCS TT Mỹ Thọ 8A2 9 Dự thi vòng 244 Đinh Thị Nhựt Quyên 2000 THCS Phương Thịnh 8A4 5 45 Lê Chí Sang 2000 THCS Bình Thạnh 8A11 6.5 46 Võ Thị Tú Sương 2000 THCS Bình Hàng Tây 8A11 Vắng 47 Nguyễn Thị Huỳnh Tâm 2000 THCS Tân Nghĩa 8A4 5.5 48 Trương Ngọc Đan Thanh 2000 THCS Nhị Mỹ 8A11 5.5 49 Trần Thị Thu Thảo 2000 THCS Tân Nghĩa 8A11 5 50 Nguyễn Thị Hồng Thắm 2000 THCS Tân Hội Trung 8A11 7.5 51 Nguyễn Thị Kim Thi 2000 THCS Gáo Giồng 8A11 6.5 52 Nguyễn Thị Kim Thơi 2000 THCS Mỹ Hiệp 8A7 6 53 Lê Minh Thuấn 2000 THCS Mỹ Hội 8A7 4 54 Trương Thị Cẩm Tiên 2000 Nguyễn Văn Khải 8A1 4.5 55 Phan Thị Mỹ Tiên 2000 Nguyễn Văn Khải 8A1 4.5 56 Nguyễn Trọng Toàn 2000 THCS Gáo Giồng 8A1 9 Dự thi vòng 257 Trần thị Bích Trân 2000 THCS Nguyễn Minh Trí 8A1 6 58 Hà Thị Huyền Trân 2000 THCS Bình Thạnh 8A1 9 Dự thi vòng 259 Nguyễn Thị Thảo Trân 2000 THCS Phương Trà 8A1 9 Dự thi vòng 260 Trần Thị Tuyết Trinh 2000 THCS Nguyễn Minh Trí 8A1 6 61 Lê Thị Cẩm Tú 1999 TH và THCS Ba Sao 8A1 11 Dự thi vòng 262 Trần Thị Cẩm Tú 2000 TH và THCS Mỹ Thọ 8A1 5 63 Huỳnh Thị Thanh Tuyền 2000 THCS Nguyễn Văn Đừng 8A4 6.5 64 Nguyễn Thị Hồng Tươi 2000 THCS Mỹ Long 8A4 7 65 Võ Ngọc Tươi 2000 THCS Phương Trà 8A4 6.5 66 Lương Ngọc Như Ý 2000 THCS Bình Hàng Tây 8A4 6.5 67 Nguyễn Thị Như Ý 2000 THCS Nguyễn Văn Đừng 8A4 10 Dự thi vòng 268 Nguyễn Thị Như Ý 2000 THCS TT Mỹ Thọ 8A4 7 69 Nguyễn Hồng Yến 2000 TH và THCS Mỹ Xương 8A4 7.5 NGƯỜI LẬP BẢNG TRƯỞNG BAN CHẤM THI Nguyễn Văn Hoàng Hạnh Nguyễn Thị Kim Châu

Danh sách file (1 files)