Wednesday, 21/10/2020 - 12:33|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Kết quả thi tuyển vào lớp 10 trường Cao Lãnh 1-ket-qua-thi-tuyen-vao-lop-10-truong-cao-lanh-1-10523656.html

 28/07/2014, 17:43
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 451 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc #NAME? _____________ _____________________________ DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2014 - 2015 #NAME? "SỐTT" Ph thi Số Báo danh HỌ VÀ TÊN THÍ SINH "GIỚITÍNH" "NGÀYSINH" "NƠISINH" "DÂNTỘC" "HUYỆN, THỊ,THÀNH PHỐ" "HỌC SINHTRƯỜNG THCS" "XLCN LỚP 9" "XẾP LOẠI TNTHCS" "NĂM TNTHCS/ BT THCS" "MÃ UT, KK" Tổng điểm KK Điểm thi "ĐIỂMTỔNGCỘNG" KẾT QUẢ GHI CHÚ Kết quả đỗ vào trường NGUYỆN VỌNG THPT LỚP ĐỊA CHỈ UT1 UT2 KK NGỮ VĂN TOÁN TIẾNG ANH HUYỆN NV1 NV2 HK HL Tên trường THPT Mã trường (1) 2 3 (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (39) (40) do (30) (31) (32) (33) (35)1 01 200003 Nguyễn Thúy An Nữ 03/07/1999 Đồng Tháp Kinh H. Cao Lãnh THCS Thị trấn Mỹ Thọ T G G 2014 NPT2 1.00 7.00 9.25 6.75 40.25 Đỗ THPT Cao Lãnh 1 20 Đỗ NV1 H. Cao Lãnh CL11 KV2 9A7 "Tổ 14, khóm Mỹ Phú Cù Lao,TT Mỹ Thọ,H.cao Lãnh đồng Tháp"2 01 200002 Nguyễn Thị Thúy An Nữ 15/04/1999 Đồng Tháp Kinh H. Cao Lãnh Tiểu học và THCS Mỹ Thọ T K K 2014 5.00 2.00 5.25 19.25 Đỗ THPT Cao Lãnh 1 20 Đỗ NV1 H. Cao Lãnh CL11 9A "Số 017,Tổ 1, Hòa Dân, Nhị Mỹ, Cao Lãnh, Đồng Tháp"3 01 200006 Nguyễn Thị Duy Anh Nữ 11/07/1999 Đồng Tháp Kinh H. Cao Lãnh THCS Thị trấn Mỹ Thọ T K K 2014 4.00 5.75 5.00 24.50 Đỗ THPT Cao Lãnh 1 20 Đỗ NV1 H. Cao Lãnh CL11 KV2 9A3 "124,Tổ 6,Ấp AB,Xã Mỹ Hội,H.Cao Lãnh"4 01 200007 Nguyễn Thị Kiều Anh Nữ 06/12/1999 Đồng Tháp Kinh H. Cao Lãnh THCS Thị trấn Mỹ Thọ T TB TB 2014 NPT3 0.50 4.00 3.00 2.00 16.50 Đỗ THPT Cao Lãnh 1 20 Đỗ NV1 H. Cao Lãnh CL11 NVK2 9A6 "083, Tổ 4, Ấp Hòa Dân, Xã Nhị Mỹ, H. Cao Lãnh"5 01 200005 Nguyễn Ngọc Phương Anh Nữ 17/11/1999 Đồng Tháp Kinh H. Cao Lãnh THCS Nhị Mỹ T K K 2014 5.00 5.00 3.50 23.50 Đỗ THPT Cao Lãnh 1 20 Đỗ NV1 H. Cao Lãnh CL11 TLI2 9A3 "Xã An Bình, Cao Lãnh, Đồng Tháp"6 01 200008 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Nữ 21/08/1999 Đồng Tháp Kinh H. Cao Lãnh THCS Thị trấn Mỹ Thọ T K K 2014 6.00 6.50 5.25 30.25 Đỗ THPT Cao Lãnh 1 20 Đỗ NV1 H. Cao Lãnh CL11 KV2 9A2 "Tổ 14, Âp Tây Mỹ, xã Mỹ Hội, H. Cao Lãnh, T. Đồng Tháp"7 01 200009 Nguyễn Ngọc Ánh Nữ 02/07/1999 Đồng Tháp Kinh H. Cao Lãnh THCS Thị trấn Mỹ Thọ T G G 2014 NPT1 1.50 6.50 9.50 7.75 41.25 Đỗ THPT Cao Lãnh 1 20 Đỗ NV1 H. Cao Lãnh CL11 KV2 9A6 "406, Tổ 5, Ấp 1, Xã Tân Hội Trung, H. Cao Lãnh"8 01 200004 Phạm Tuấn Ân Nam 08/06/1999 Đồng Tháp Kinh H. Cao Lãnh Tiểu học và THCS Đinh Công Bê T G G 2014 5.00 7.25 5.50 30.00 Đỗ THPT Cao Lãnh 1 20 Đỗ NV1 H. Cao Lãnh CL11 KV2 9A1 "Ấp 3, Xã Mỹ Thọ, Cao Lãnh, Đồng Tháp"9 01 200010 Hồ Văn Chí Bảo Nam 24/02/1999 Đồng Tháp Kinh H. Cao Lãnh THCS Thị trấn Mỹ Thọ T TB TB 2014 4.50 1.25 3.00 14.50 Đỗ THPT Cao Lãnh 1 20 Đỗ NV1 H. Cao Lãnh CL11 KV2 9A6 "214, Tổ 11, Khóm Mỹ Thuận, Thị trấn Mỹ Thọ, H. Cao Lãnh"10 01 200011 Lê Hồng Bảo Nam 20/06/1998 Đồng Tháp Kinh H. Cao Lãnh Tiểu học và THCS Mỹ Thọ TB TB TB 2014 NPT3 0.50 2.75 3.00 4.25 16.25 Đỗ THPT Cao Lãnh 1 20 Đỗ NV1 H. Cao Lãnh CL11 9A "Số 205, Tổ 3 ấp 4 Mỹ Thọ, Cao Lãnh Đồng Tháp"11 01 200012 Nguyễn Hoàng Quốc Bảo Nam 20/06/1999 Đồng Tháp Kinh H. Cao Lãnh THCS Thị trấn Mỹ Thọ T G G 2014 NPT3 0.50 7.50 9.50 8.50 43.00 Đỗ THPT Cao Lãnh 1 20 Đỗ NV1 H. Cao Lãnh CL11 KV2 9A9 "777, ấp Đông Mỹ, Mỹ Hội, H Cao Lãnh, Đồng Tháp"12 01 200013 Đặng Thị Ngọc Bích Nữ 10/12/1999 Đồng Tháp Kinh H. Cao Lãnh THCS Nhị Mỹ T K K 2014 NPT3 0.50 4.50 4.50 5.50 24.00 Đỗ THPT Cao Lãnh 1 20 Đỗ NV1 H. Cao Lãnh CL11 TLI2 9A3 "Xã Phương Trà, Cao Lãnh, Đồng Tháp"13 01 200014 Nguyễn Thị Hồng Biên Nữ 30/10/1999 Đồng Tháp Kinh H. Cao Lãnh THCS Tân Hội Trung T K K 2014 NPT2 1.00 6.50 6.50 5.25 32.25 Đỗ THPT Cao Lãnh 1 20 Đỗ NV1 H. Cao Lãnh CL11 KV2 9A4 "Tổ 18, Ấp 1, Xã Tân Hội Trung, H Cao Lãnh, Đồng Tháp"14 01 200015 Ngô Nguyễn Hương Bình Nữ 26/03/1999 Đồng Tháp Kinh H. Cao Lãnh THCS Thị trấn Mỹ Thọ T K K 2014 5.00 3.50 3.75 20.75 Đỗ THPT Cao Lãnh 1 20 Đỗ NV1 H. Cao Lãnh CL11 NVK2 9A6 "Tổ 6, Khóm Mỹ Phú Cù Lao, Thị trấn Mỹ Thọ, H. Cao Lãnh"15 01 200016 Nguyễn Văn Bình Nam 04/08/1999 An Giang Kinh H. Cao Lãnh THCS Thị trấn Mỹ Thọ T TB TB 2014 5.00 3.25 2.75 19.25 Đỗ THPT Cao Lãnh 1 20 Đỗ NV1 H. Cao Lãnh CL11 KV2 9A3 "101,Tổ 38,Khóm Mỹ tây,TTMT,H.Cao Lãnh"16 01 200017 Trương Văn Ca Nam 16/09/1999 Đồng Tháp Kinh H. Cao Lãnh THCS Thị trấn Mỹ Thọ T TB TB 2014 NPT2 1.00 4.50 4.00 4.50 22.50 Đỗ THPT Cao Lãnh 1 20 Đỗ NV1 H. Cao Lãnh CL11 KV2 9A7 "Tổ 09,khóm Mỹ Thuận, TT Mỹ Thọ, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp"17 01 200018 Nguyễn Trung Chánh Nam 23/06/1999 Đồng Tháp Kinh H. Cao Lãnh Tiểu học và THCS Đinh Công Bê T TB TB 2014 4.50 4.00 3.25 20.25 Đỗ THPT Cao Lãnh 1 20 Đỗ NV1 H. Cao Lãnh CL11 KV2 9A1 "Ấ

Danh sách file (1 files)