Wednesday, 21/10/2020 - 12:35|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Kết quả thi giải toán trên mạng vòng huyện-ket-qua-thi-giai-toan-tren-mang-vong-huyen-10250625.html

 28/03/2014, 08:51
UBND HUYỆN CAO LÃNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KẾT QUẢ THI GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET VÒNG HUYỆN LỚP 1 STT ID Họ và tên Khối Trường Quận/Huyện Tỉnh/Thành phố Điểm Thời gian Lần thi Ngày thi Ghi chú1 26045274 Lê Phương Uyên 1 Trường Tiểu Học Bình Hàng Trung 1 Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 280 13`42 1 20/03/2014 09:23:13 2 19840636 Nguyễn Thị Mai Hồng 1 Trường Tiểu Học Bình Hàng Tây 1 Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 270 28`33 1 20/03/2014 08:32:59 3 23026433 Nguyen Le Yen Ngoc 1 Trường Tiểu Học Bình Hàng Trung 1 Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 260 18`33 1 20/03/2014 08:25:15 4 23782874 Lê Trần Anh Duy 1 Trường Tiểu Học Bình Hàng Trung 2 Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 260 20`13 1 20/03/2014 08:24:13 5 25510863 Trần Nhậttường Lam 1 Trường Tiểu Học Phương Trà 2 Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 260 20`30 1 20/03/2014 08:26:56 6 26028924 Nguyễn Thị Lam Anh 1 Trường Tiểu Học Bình Hàng Trung 1 Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 260 21`23 1 20/03/2014 08:25:17 7 19716010 Nguyễn Thụy Khánh Ngọc 1 Trường Tiểu Học Bình Hàng Tây 1 Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 260 26`40 1 20/03/2014 08:33:23 8 23844359 Huỳnh Lê Kiên 1 Trường Tiểu Học Phong Mỹ 3 Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 260 29`39 1 20/03/2014 08:33:13 9 25991342 Nguyễn Thanh Nhân 1 Trường Tiểu Học Tt Mỹ Thọ 2 Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 260 33`43 1 20/03/2014 08:40:31 10 22871133 Tothi Gia 1 Trường Tiểu Học Bình Hàng Tây 1 Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 250 17`43 1 20/03/2014 08:24:13 11 23446277 Phan Xuân Quỳnh 1 Trường Tiểu Học Phong Mỹ 3 Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 250 22`55 1 20/03/2014 08:29:25 12 25351341 Đỗ Nguyễn Phương Quyên 1 Trường Tiểu Học Tt Mỹ Thọ 1 Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 250 28`26 1 20/03/2014 08:34:55 13 22581927 Trần Vĩnh Phong 1 Trường Tiểu Học Tt Mỹ Thọ 2 Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 250 39`24 1 20/03/2014 08:47:26 14 21286861 Nguyễn Quang Trung 1 Trường Tiểu Học Tân Hội Trung 2 Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 250 35`39 1 20/03/2014 09:45:11 15 21596592 Lê Kế Hào 1 Trường Tiểu Học Bình Hàng Trung 2 Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 240 19`23 1 20/03/2014 08:26:16 16 22541838 Nguyễn Viết Chính 1 Trường Tiểu Học Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 240 37`46 1 20/03/2014 08:41:29 17 22735988 Huỳnh Thị Minh Anh 1 Trường Tiểu Học Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 240 42`52 1 20/03/2014 08:46:34 18 23445319 Nguyễn Ngọc Ngân 1 Trường Tiểu Học Phong Mỹ 3 Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 230 24`23 1 20/03/2014 08:31:06 19 24280544 Nguyen Bao Tri 1 Trường Tiểu Học Bình Thạnh 1 Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 230 30`30 1 20/03/2014 09:39:37 20 22872703 Nguyen Hai Yen 1 Trường Tiểu Học Bình Hàng Tây 1 Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 220 16`48 1 20/03/2014 09:26:17 21 19381562 Phan Võ Tuyết Ngân 1 Trường Tiểu Học Phong Mỹ 3 Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 210 20`57 1 20/03/2014 08:27:45 22 25883282 Nguyễn Thanh Huy 1 Trường Tiểu Học Tt Mỹ Thọ 2 Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 210 23`48 1 20/03/2014 08:28:29 23 25066936 Trần Minh Khang 1 Trường Tiểu Học Tân Hội Trung 1 Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 210 24`30 2 20/03/2014 08:29:50 Thi quá số lần qui định24 21285293 Phạm Huỳnh Anh 1 Trường Tiểu Học Tân Hội Trung 2 Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 210 38`37 1 20/03/2014 08:42:08 25 21285823 Huỳnh Trọng Phúc 1 Trường Tiểu Học Tân Hội Trung 2 Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 205 16`33 1 20/03/2014 08:23:02 26 25964808 Nguyễn Tấn Huy 1 Trường Tiểu Học Bình Hàng Trung 2 Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 180 18`47 1 20/03/2014 08:22:57 27 25846997 Nguyễn Hồ Đăng Khoa 1 Trường Tiểu Học Bình Hàng Trung 2 Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 180 26`36 1 20/03/2014 08:30:13 28 23160854 Dinh Thi Ngoc Vy Ngoc Vy 1 Trường Tiểu Học Tt Mỹ Thọ 2 Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 155 26`12 1 20/03/2014 09:36:07 29 22627993 Trần Bùi Anh Thư 1 Trường Tiểu Học Bình Hàng Trung 1 Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 150 15`23 1 20/03/2014 09:24:36 30 23320894 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 1 Trường Th - Thcs Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 130 25`40 1 20/03/2014 09:35:32 31 24047887 Vo Minh Bao Ngoc 1 Trường Tiểu Học Bình Hàng Tây 1 Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 120 45`51 1 20/03/2014 08:53:47 32 25987399 Nguyễn Mai Huyền Trân 1 Trường Tiểu Học Tt Mỹ Thọ 2 Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 105 52`23 1 20/03/2014 10:01:23 33 23827659 Võ Huỳnh Tuấn Kiệt 1 Trường Tiểu Học Tân Hội Trung 1 Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 100 13`53 2 20/03/2014 08:29:41 Thi quá số lần qui định34 23684349 Dương Ngọc Huỳnh Như 1 Trường Tiểu Học Phong Mỹ 3 Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 95 26`59 1 20/03/2014 08:33:50 35 21257960 Lương Thanh Trung 1 Trường Tiểu Học Bình Hàng Tây 1 Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 95 47`16 1 20/03/2014 09:57:34 36 23939724 Nguyễn Ngọc Như Huỳnh 1 Trường Tiểu Học Phong Mỹ 3 Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 90 18`10 1 20/03/2014 08:21:32 37 21718992 Nguyễn Minh Đạt 1 Trường Tiểu Học Tân Hội Trung 2 Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 90 38`14 1 20/03/2014 08:42:16 38 25531612 Trần Thị Như Huỳnh 1 Trường Tiểu Học Tân Hội Trung 2 Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 70 19`12 1 20/03/2014 08:22:52 39 23682011 Trần Thị Thảo Như 1 Trường Tiểu Học Phong Mỹ 3 Huyện Cao

Danh sách file (1 files)

Bài viết liên quan