Saturday, 31/10/2020 - 17:21|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Tổng hợp Thi đua trường năm học 2011-2012-tong-hop-thi-dua-truong-nam-hoc-2011-2012-7712804.html

 07/06/2012, 19:29
UBND HUYỆN CAO LÃNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỔNG HỢP THI ĐUA THEO TRƯỜNG Bảng Đơn vị Hệ số Điểm tự chấm Điểm PGD thẩm định Điểm khi nhân hệ số Xếp hạngA THCS TT Mỹ Thọ 1 865 807 807 1A THCS Mỹ Hiệp 1 701 656 656 2B THCS Tân Hội Trung 1.1 326 502.5 552.75 3B THCS Nhị Mỹ 1.1 498.7 490 539 4B THCS Tân Nghĩa 1.1 486.1 461.5 507.65 5A THCS Nguyễn Minh Trí 1 333 477 477 6C TH - THCS Mỹ Xương 1.2 375.75 395.5 474.6 7B THCS Bình Thạnh 1.1 323.9 430 473 8C TH-THCS Đinh Công Bê 1.2 461.45 373 447.6 9A THCS Phương Trà 1 441 441.75 441.75 10B THCS Gáo Giồng 1.1 430.5 382.5 420.75 11B THCS Bình Hàng Tây 1.1 306.75 381.25 419.375 12C TH-THCS Thiện Mỹ 1.2 419.6 304 364.8 14A THCS Mỹ Long 1 353 369.5 369.5 13A THCS Mỹ Hội 1 287 358.5 358.5 15C TH-THCS Mỹ Thọ 1.2 344.5 298.5 358.2 16C TH-THCS Ba Sao 1.2 549.25 297.8 357.36 17B THCS Phương Thịnh 1.1 326.35 308.9 339.79 18A Nguyễn Văn Đừng 1 345 338 338 20C TH - THCS Phương Trà 1.2 324.5 282.5 339 19C TH-THCS Gáo Giồng 1.2 387 234 280.8 21 Người lập bảng KT.TRƯỞNG PHÒNG P.TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Văn Hoàng Hạnh Nguyễn Thị Kim Châu

Danh sách file (1 files)