Wednesday, 21/10/2020 - 15:06|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Tổng hợp Kết quả thi đua Công đoàn 2012-tong-hop-ket-qua-thi-dua-cong-doan-2012-7766777.html

 23/06/2012, 07:40
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC BCH CĐGD HUYỆN CAO LÃNH "CÔNG NHẬN DANH HIỆU ""GIỎI VIỆC TRƯỜNG - ĐẢM VIỆC NHÀ""" NĂM HỌC 2011-2012 Kèm theo Quyết định số:…………./QĐ-CĐGD ngày……../7/2011 TT Ông (bà) Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác 1 Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh Chủ tịch công đoàn Trường Mầm non Mỹ Thọ B 2 Bà Nguyễn Thị Mỹ Vân Ủy viên Trường Mầm non Mỹ Thọ B 3 Bà Lê Kim Hạnh Chủ tịch công đoàn Trường Mầm non Phong Mỹ B 4 Bà Tô Thị Ngọc Như Ủy viên Trường Mầm non Phong Mỹ B 5 Bà Phạm Thị Minh Trang Ủy viên Trường Mầm non Phong Mỹ B 6 Bà Nguyễn Thị Thơ Chủ tịch công đoàn Trường Mầm non Thiện Mỹ 7 Bà Nguyễn Thị Hồng Tâm Ủy viên Trường Mầm non Thiện Mỹ 8 Bà Nguyễn Kim Thiên Nga Chủ tịch công đoàn Trường Mẫu giáo An Bình 9 Bà Hồ Thị Anh Thư Ủy viên Trường Mẫu giáo An Bình 10 Bà Nguyễn Thị Kim Chi Chủ tịch công đoàn Trường Mẫu giáo An Bình B 11 Bà Nguyễn Thị Mộng Tuyền Ủy viên Trường Mẫu giáo An Bình B 12 Bà Nguyễn Thị Ánh Chủ tịch công đoàn Trường Mẫu giáo Bình Hàng Tây 13 Bà Nguyễn Thị Mai Trâm Ủy viên Trường Mẫu giáo Bình Hàng Tây 14 Bà Nguyễn Thị Vẹn Ủy viên Trường Mẫu giáo Bình Hàng Tây 15 Bà Hồ Bạch Hoa Chủ tịch công đoàn Trường Mẫu giáo Bình Thạnh B 16 Bà Trần Thanh Thủy Ủy viên Trường Mẫu giáo Bình Thạnh B 17 Bà Võ Thị Nỡ Chủ tịch công đoàn Trường Mẫu giáo Mỹ Hiệp 18 Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến Ủy viên Trường Mẫu giáo Mỹ Hiệp 19 Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung Ủy viên Trường Mẫu giáo Mỹ Hiệp 20 Bà Đỗ Bích Phượng Chủ tịch công đoàn Trường Mẫu giáo Mỹ Long 21 Bà Trần Ngọc Trang Ủy viên Trường Mẫu giáo Mỹ Long 22 Bà Hồ Thị Hồng Gấm Chủ tịch công đoàn Trường Mẫu giáo Phong Mỹ 23 Bà Nguyễn Thị Mai Thảo Ủy viên Trường Mẫu giáo Phong Mỹ 24 Bà Nguyễn Thị Thùy Trang Chủ tịch công đoàn Trường Mầm Non Tân Nghĩa 25 Bà Nguyễn Thị Diệu Phó chủ tịch Trường Mầm Non Tân Nghĩa 26 Bà Trần Thị Trúc Linh Ủy viên Trường Mầm Non Tân Nghĩa 27 Bà Đinh Thị Hồng Nhung Chủ tịch công đoàn Trường Mẫu giáo Phương Thịnh 28 Bà Trương Thị Ngọc Hương Ủy viên Trường Mẫu giáo Phương Thịnh 29 Bà Trần Thị Bông Ủy viên Trường Mẫu giáo Phương Thịnh 30 Bà Nguyễn Huỳnh Thị Kiều Oanh Ủy viên Trường Mẫu giáo TT Mỹ Thọ 31 Bà Nguyeãn Aùnh Tuyeát Chủ tịch công đoàn Trường Mẫu giáo Ba Sao 32 Bà Traàn Thò Ngoïc Thuyû Ủy viên Trường Mẫu giáo Ba Sao 33 Bà Phan Kieàu Trang Ủy viên Trường Mẫu giáo Ba Sao 34 Bà Nguyễn Thị Kim Đính Chủ tịch công đoàn Trường Mẫu giáo Gáo Giồng 35 Bà Trương Thị Thanh Thúy Ủy viên Trường Mẫu giáo Gáo Giồng 36 Bà Nguyễn Kim Chi Ủy viên Trường Mẫu giáo Gáo Giồng 37 Bà Thái Thị Mai Chủ tịch công đoàn Trường Mẫu giáo Phương Trà 38 Bà Nguyễn Thị Giàu Ủy viên Trường Mẫu giáo Phương Trà 39 Bà Nguyễn Thị Nàng Chủ tịch công đoàn Trường Mầm non Mỹ Thọ 40 Bà Võ Thị Điệp Ủy viên Trường Mầm non Mỹ Thọ 41 Bà Trần Thị Đẹp Ủy viên Trường Mầm non Mỹ Thọ 42 Bà Nguyễn Thị Xuân Nhàn Chủ tịch công đoàn Trường Mẫu giáo Bình Hàng Trung 43 Bà Nguyễn Thị Thu Thảo Ủy viên Trường Mẫu giáo Bình Hàng Trung 44 Bà Nguyễn Thị Thanh Trang Ủy viên Trường Mẫu giáo Bình Hàng Trung 45 Bà Trần Thị Thơ Chủ tịch công đoàn Trường Mầm non Bông Sen 46 Bà Nguyễn Thị Thùy Ủy viên Trường Mầm non Bông Sen 47 Bà Đặng Kim Loan Ủy viên Trường Mầm non Bông Sen 48 Bà Nguyễn Thị Lan Em Ủy viên Trường Mầm non Bông Sen 49 Bà Nguyễn Thị Thu Hương Chủ tịch công đoàn Trường THCS Bình Hàng Tây 50 Bà Lê Thị Mộng Thúy Phó chủ tịch Trường THCS Bình Hàng Tây 51 Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh Ủy viên Trường THCS Bình Hàng Tây 52 Bà Nguyễn Thị Bảy Ủy viên Trường THCS Bình Thạnh 53 Bà Trương Thị Bích Nga Ủy viên Trường THCS Bình Thạnh 54 Bà Võ Hồng Thắm Chủ tịch công đoàn Trường THCS Mỹ Hiệp 55 Bà Bùi Thị Trúc Liên Ủy viên Trường THCS Mỹ Hiệp 56 Bà Nguyễn Thị Thùy Liên Phó chủ tịch Trường THCS Mỹ Long 57 Bà Nguyễn Thị Nguyệt Ủy viên Trường THCS Mỹ Long 58 Bà Trần Thị Nghĩa Ủy viên Trường THCS Mỹ Long 59 Bà Thái Thị Thúy Hương Ủy viên Trường THCS Phương Trà 60 Bà Nguyễn Thị Thanh Nhị Ủy viên Trường THCS Phương Trà 61 Bà Cao Thị Thu Loan Chủ tịch công đoàn Trường THCS TT Mỹ Thọ 62 Bà Nguyễn Thị Diễm Trinh Ủy viên Trường THCS TT Mỹ Thọ 63 Bà Lê Kim Út Ủy viên Trường THCS TT Mỹ Thọ 64 Bà Đặng Thị Thanh Trúc Ủy viên Trường THCS TT Mỹ Thọ 65 Bà Nguyễn Thị Phi Yền Phó chủ tịch Trường THCS Nguyễn Minh Trí 66 Bà Nguyễn Thúy Vân Ủy viên Trường THCS Nguyễn Minh Trí 67 Bà Nguyễ

Danh sách file (1 files)